Ga direct naar inhoud
Nieuws

Extra zand voor stranden Marker Wadden

19 oktober 2020 | Natuurmonumenten

Vanaf 19 oktober brengt Boskalis extra zand aan op Marker Wadden. Dit is nodig omdat op de afgelopen jaren op een aantal stranden veel zand door storm is verdwenen.

strandrand Marker Wadden

Het zandverlies door stormen heeft geen effect op de robuustheid van de eilanden, maar door de afkalving is het strand kleiner geworden. Het extra zand zorgt dat er de komende jaren weer voldoende ruimte is voor een prachtige strandbeleving op Marker Wadden en voor een breder herstel van het onderwaterprofiel. 

De natuureilanden Marker Wadden zijn vooruitstrevend aangelegd met zand, klei, veen en slib uit het Markermeer, een wereldprimeur. Omdat deze manier van aanleg geheel nieuw is, heeft de aannemer een eerste inschatting gemaakt van de hoeveelheid zand die nodig zou zijn.

Na vier jaar ervaring is gebleken dat de golfslag bij storm in dit deel van het Markermeer behoorlijk stevig is. Daar is van geleerd en is nu besloten om 500.000 kubieke meter extra zand aan te brengen.

Aflopend onderwaterprofiel

Het zand wordt gewonnen uit de winputten in het Markermeer die bij de aanleg ook zijn gebruikt. Het wordt met een snijkopzuiger opgepompt en vervolgens via drijvende leidingen naar de stranden gebracht. Stortmachines zullen het materiaal verwerken op de stranden en tot de juiste profielen vormen. Zo is een vlak aflopend onderwaterprofiel nodig om golven op afstand van het strand te kunnen breken en daarmee de stranden voor de toekomst te beschermen. Ook zorgt het ondiepe water bij een flauw onderwaterprofiel voor een gunstig leefgebied voor vissen.

Op dit moment vinden al voorbereidende werkzaamheden plaats met het plaatsen van zinkers en drijvende leidingen. De zandsuppletie duurt naar verwachting tot eind november.

Natuurmonumenten