Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoe werd er gestemd op Marker Wadden?

21 maart 2017

Honderden Nederlanders brachten op 15 maart hun stem uit op het nieuwste stukje Nederland, Marker Wadden. Gemeente Lelystad richtte een stembureau in en Natuurmonumenten zorgde voor het vervoer naar het eiland. Vandaag wordt officieel de uitslag van de verkiezingen bekend gemaakt.

Stemmen op de Marker Wadden tijdens de Tweede Kamer verkiezingen

De nieuwe natuureilanden in het Markermeer trokken veel bekijks: er kwamen stemmers met honderden tegelijk af op de eerste pontveren in de haven van Lelystad. Er werden extra boten  ingezet om alle belangstellenden over te varen. Uiteindelijk stemden 1293 personen op het onbewoonde eiland midden op het Markermeer.  De uitslag van het stembureau op de Marker Wadden is een mooie afspiegeling van deze verkiezingen. VVD, Groen Links, D66 en CDA kregen met samen ruim 60% de meeste Marker Wadden-stemmen, maar ook PvdA, SP, PVV, CU, PvdD en 50plus waren goed vertegenwoordigd. De brede spreiding  van stemmers op Marker Wadden wijst erop dat belangstelling voor nieuwe natuurontwikkeling niet gebonden is aan groene kiezers, maar breed leeft. De VVD kreeg ruimschoots de meeste stemmen, daarmee weerspiegelt deze uitslag de landelijke trend.

Natuur in aanbouw

De aanleg van de nieuwe natuurarchipel wordt uitgevoerd op een innovatieve manier waarbij de eilanden gebouwd worden met zand, klei en slib uit de bodem van het Markermeer. Het doel is om de waterkwaliteit en de slibhuishouding van het Markermeer te verbeteren. Op de eilanden ontstaat na oplevering een waar vogelparadijs, en er ontstaan door ondieptes nieuwe paaiplaatsen voor vissen. Het eerste eiland wordt toegankelijk voor recreanten, dankzij de aanleg van een havenkom, en geplande wandelroutes en kijkhutten voor vogelaars.

Ambitie voor Marker Wadden

Marker Wadden is een archipel van natuureilanden die in opdracht van Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat door Boskalis wordt aangelegd. De bouw van de Eerste fase Marker Wadden is in maart 2016 gestart met het opspuiten van het eerste eiland. Deze maand is gestart met het tweede eiland en voor het einde van het jaar zijn volgens de planning de contouren van vier nieuwe eilanden klaar zijn. Daarmee is de eerste belangrijke stap gezet. De ambitie is om uiteindelijk een archipel van natuureilanden met een omvang van ongeveer 10.000 hectare de natuurlijke balans in het hele Markermeer te herstellen. Daarvoor blijft  steun vanuit de samenleving, bedrijfsleven, rijksoverheid en provinciale overheid hard nodig, ook de komende kabinetsperiode.

Samenwerking

Dankzij een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij, kon Natuurmonumenten een samenwerkingsverband smeden met het ministerie van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu en de provincie Flevoland om te starten met de aanleg van het eerste eiland. Dankzij extra bijdragen van Natuurmonumenten, de twee ministeries, provincies Flevoland en Noord Holland, de Nationale Postcode Loterij en enkele maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven werden de volgende vier eilanden mogelijk.