Ga direct naar inhoud
Nieuws

Krooneenden op Marker Wadden

15 april 2019 | Natuurmonumenten

Op de wateren van Marker Wadden zwemt een paartje krooneenden in vol ornaat rond.

krooneend

Het mannetje heeft een prachtig verenkleed. De aanwezigheid van de krooneenden is een goed teken voor de natuur op Marker Wadden. Deze eenden komen vooral af op kranswieren. En het feit dat er kranswieren op Marker Wadden voorkomen betekent  dat het water van zeer goede kwaliteit is.

Steeds meer vogels

De krooneenden zijn in gezelschap van steeds meer vogels nu het warmer wordt. Als eerste kwamen de kokmeeuwen met grote groepen naar de eilanden. Het eerste nest dat dit jaar is gezien op Marker Wadden is van de wilde eend.

De kluut is ook gesignaleerd, scharrelend in groepjes in het ondiepe water. Ook is de eerste lepelaar van dit jaar is gespot en de eerste visdief. Verrassend genoeg zagen de eilandwachters ook een roodborstje dat een nest aan het bouwen is in een vogelkijkhut. En vogelliefhebber Dirk Wijnen fotografeerde dit voorjaar onderstaande vogels op Marker Wadden.

 

kluut

De kluut is in groepjes neergestreken.

aalscholvers

Aalscholvers op Marker Wadden.

kwikstaart

Witte kwikstaart op Marker Wadden.

gans

Jonge grauwe gans op Marker Wadden.

Natuurmonumenten