Ga direct naar inhoud
Nieuws

Marker Wadden belangrijk voor kluten en visdiefjes

12 februari 2019 | Natuurmonumenten

Marker Wadden zijn van nationaal en internationaal belang voor kluten en visdiefjes. Dat concludeert ecoloog Jan van der Winden, die de beide broedvogelsoorten op Marker Wadden uitvoerig onderzocht.

vogels

Sinds het droogvallen van Marker Wadden zijn de nieuwe eilanden in het Markermeer razendsnel ontdekt door plevieren, kluten en visdieven. Hier vinden ze rust, ruimte en voedsel om er te broeden en hun jongen groot te brengen. Voor de kluut en de visdief groeide Marker Wadden zelfs uit tot (inter)nationaal belangrijke broedplaats. 

Dat zegt iets over de ontwikkeling van de natuur op Marker Wadden. Zo is de visdief een goede graadmeter voor de visstand van de omringende wateren en de kluut voor de aanwezigheid van ongewervelde waterdiertjes die op de slikken en in ondieptes leven. Het voedselweb begint echt op gang te komen.

Ecoloog Jan van der Winden onderzocht beide vogelsoorten in het kader van het KIMA-monitoringprogramma (Kennnis- en Innovatieprogramma Marker Wadden) en komt onder meer tot onderstaande conclusies.

Conclusies kluten

  • Marker Wadden zijn van nationaal en internationaal belang voor kluten. In 2018 broedden er half mei 210 paar kluten, circa 4 % van de totale Nederlandse populatie. In de loop van het seizoen kwamen er nog veel broedparen bij die mogelijk elders legsels verloren hadden.
  • Kluten zochten voedsel in delen met ondiep water. De aantallen liepen in de zomer op tot 1.200 exemplaren.
  • De kluten brachten gemiddeld 1,7-2 jongen per paar groot. Dat is zeer veel. Daarmee was Marker Wadden in 2018 een bronpopulatie voor Nederland. Dat is positief omdat de Nederlandse populatie afneemt.
  • Kluten vonden makkelijk voedsel. Het gebied was er productief, zodat de kluten een groot deel van de dag (gemiddeld 61 %) aan het rusten waren.

Conclusies visdieven

  • De Marker Wadden zijn van nationaal en internationaal belang voor visdieven. In 2018 broedden er 1.700 paar visdieven. Dat is 11% van de Nederlandse populatie is. In de loop van het seizoen kwamen er nog veel broedparen bij die mogelijk elders legsels verloren hadden.
  • Visdieven brachten gemiddeld 1,9 jongen per paar groot. Dat is zeer veel. Daarmee was de Marker Wadden in 2018 een bronpopulatie voor Nederland.
  • Het dieet bestond in het broedseizoen grotendeels uit spiering, maar ook baars had een belangrijk aandeel, met name omdat baars zwaarder is dan spiering.
  • Visdiefkuikens groeiden goed en bereikten hoge gewichten.
  • Visdieven zochten vooral op het open water van het IJsselmeer en Markermeer naar voedsel en brachten hoofdzakelijk spieringen en baarzen naar hun kuikens. Af en toe foerageerden groepen visdieven in de archipel of directe omgeving. Dat is de eerste indicatie dat ze profiteren van een veranderend voedselaanbod dat veroorzaakt wordt door Marker Wadden. Het wordt in 2019 interessant als de visdieven weer eens te maken krijgen met een jaar met weinig spiering.

 

 

Natuurmonumenten