Ga direct naar inhoud
Nieuws

Marker Wadden brengt voedselketen op gang

03 februari 2021 | Natuurmonumenten

Marker Wadden heeft aantoonbare positieve effecten op de ontwikkeling van voedingsstoffen in het water. Dat is de noodzakelijk start voor een voedselketen waar waterdiertjes, insecten, vissen en vogels weer van kunnen profiteren.

visdiefje

Die conclusie trekt Liesbeth Bakker, bijzonder hoogleraar van de Wageningen Universiteit en verbonden aan het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Zij is projectleider van het onderzoek Natuur in Productie, dat al vanaf 2017 wordt uitgevoerd op de eilanden, samen met Rijksuniversiteit Groningen. 

In januari hield Bakker een presentatie over de natuurontwikkeling op Marker Wadden om de Statenleden van provincie Flevoland te informeren over de ontwikkelingen. Belangrijk element van het onderzoek dat zij leidt, is het kijken of er genoeg voedingsstoffen in het water tot ontwikkeling komen.

Voedselweb

Daar zijn duidelijk positieve effecten van te zien. Zo creëren de eilanden luwte, waardoor slibdeeltjes bezinken met meer licht onder water in de oeverzones als gevolg. Dat stimuleert  de ontwikkeling van planten en voedselstoffen zoals algen. Allerlei waterdiertjes, insecten en vissen en vogels profiteren daarvan. De nieuwe ondieptes van de eilanden fungeren daarnaast als kraamkamers voor de vissen en zijn prima voedselplekken voor vogels en vissen. Zo komt binnen en direct rond de eilanden nieuw leven goed op gang. De conclusie volgens Bakker is dan ook dat Marker Wadden werkt als gangmaker van het aquatisch voedselweb. De archipel ontwikkelt zich tot een vis- en vogelparadijs.

De effecten voor de waterkwaliteit in de ruimere omgeving worden nader onderzocht. Dat proces duurt langer en kan ook pas goed gebeuren als de bouwwerkzaamheden zijn afgerond. Voor het ecologisch herstel van het gehele Markermeer is een groter oppervlakte nodig, met meer luwte gebieden, ondieptes en natuurlijke oevers.

Natuurmonumenten