Ga direct naar inhoud
Nieuws

Marker Wadden krijgt twee nieuwe eilanden

08 februari 2021 | Wilco Meijers

Goed nieuws voor de natuur in het Markermeer: direct achter de eerste vijf eilanden van Marker Wadden worden twee nieuwe natuureilanden aangelegd. De uitbreiding is een geweldige impuls voor verder herstel van de waterkwaliteit en de natuur in Nationaal Park Nieuw Land.

marker wadden impressie

De twee nieuwe eilanden zijn een verlenging van het huidige project Marker Wadden en passen binnen het bestemmingsplan. De financiering wordt mogelijk gemaakt met bijdrage vanuit de ministeries LNV en IenW, provincie Flevoland en Natuurmonumenten. 

Snelle start

In de beschutting van de eerste vijf eilanden wordt de archipel uitgebreid met ongeveer 300 hectare nieuwe natuur, onder en boven water. Marker Wadden krijgt zo steeds meer gestalte: nieuw leven voor het Markermeer dankzij de aanleg van een reeks natuureilanden.

De aanleg kan al dit voorjaar starten omdat aannemer Boskalis nog aanwezig is in het gebied. Nu de financiering rond is kan het contract met de aannemer verder uitgewerkt worden. En net als bij de aanleg van de eerste vijf eilanden bouwt de aannemer de nieuwe eilanden op met slib, klei, veen en zand dat voor 95 procent uit de bodem van het Markermeer komt. Ook kan voor een deel schone grond uit de omgeving gebruikt worden om zo bij te dragen aan circulaire economie. Naar verwachting is dan eind 2023 in totaal 1300 hectare nieuwe natuur gerealiseerd.

schema

De twee nieuwe natuureilanden worden in de luwt de eerste vijf eilanden aangelegd.

Meer natuur

Het project sluit naadloos aan bij het doel om ecologisch gezonde wateren en hoogwaardige natuur in de grote wateren te creëren. Minister van IenW, Cora van Nieuwenhuizen:  “Het project Marker Wadden levert een grote bijdrage aan de ecologie van het Markermeer en past perfect binnen het idee van de Programmatische Aanpak Grote Wateren om met inrichtingsmaatregelen echt een verandering in de ecologische werking te bewerkstelligen. Door de ondieptes krijgen vissen meer kans, wat weer doorwerkt in bijvoorbeeld de vogelstand. Dat met deze bijdrage binnen de huidige plannen, vergunningen en contracten gewerkt kon worden, betekent ook dat het snel en kosteneffectief kan. Meer natuur voor je geld.”

Roel Posthoorn, projectdirecteur Marker Wadden benadrukt de winst voor de natuur: “De extra eilanden zijn van groot belang voor het herstel van de waterkwaliteit en de natuur. De eerste eilanden bewezen al dat de natuureffecten positief zijn. Daarom grijpen Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten deze kans voor uitbreiding met twee extra eilanden. Door in de luwte van de bestaande eilanden verder te werken, kan dat snel en tegen relatief lage kosten. Alles staat namelijk klaar om door te kunnen bouwen."

Meer biodiversiteit

De deelnemende partijen erkennen het belang van Marker Wadden voor het natuurherstel van het Markermeer. De aanleg van de eerste vijf eilanden van Marker Wadden was daarvoor een succesvolle aanzet.

Er is een enorme toename aan biodiversiteit door de vele nieuwe natuuroevers en ondiepe zones, blijkt uit onderzoek. Het onderwaterleven is flink toegenomen. In de ondieptes ontwikkelen zich algen, onderwaterdieren zoals vlokreeften, schelpdieren, insecten, vissen en planten. Het voedselweb wordt hersteld en vogels en vissen komen massaal af op deze voedselrijke nieuwe archipel. De natuurlijke oevers van de eilanden zorgen voor helderder water en het rond dwarrelende slib dat zorgt voor troebel water is nuttig toegepast of ingevangen. 

Gedeputeerde Michiel Rijsberman: “Marker Wadden heeft voor het natuurherstel in het Markermeer al prachtige resultaten laten zien. Het is daarom ook een natuurlijke stap om Marker Wadden met twee extra eilanden te vervolmaken. Een stap die een extra impuls geeft aan het herstel van het leefgebied in Nationaal Park Nieuw Land.”

Grote wateren van groot belang

De belangrijkste financiering (10 miljoen euro) komt vanuit de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van de ministeries IenW en LNV. De kern van dit overheidsprogramma is het terugbrengen van de natuurlijke dynamiek van het water en de ecologische processen die daarbij horen. Doel is de natuur zo veerkrachtig en robuust te maken dat het een optimaal leefgebied vormt voor planten, insecten, zoogdieren, vogels en vissen. Daarnaast dragen  Natuurmonumenten en provincie Flevoland beiden een bedrag van 1 miljoen euro bij.

Wilco Meijers