Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meerjarig onderzoek nationaal park Nieuw Land voor betere bescherming vogels

16 mei 2022 | Roos Kooiman

Lepelaar Roel zette na een lange winter opnieuw poot op Nederlandse bodem en zit nu op het nest in Lelystad. Hij maakt deel uit van een grote broedkolonie die zich goed thuis voelt in nationaal park Nieuw Land. Vogelonderzoekers Camilla Dreef en Jan van der Winden houden Roel, de andere gezenderde vogels en hun families goed in de gaten.

lepelaars

Binnenkort worden weer nieuwe lepelaars gezenderd. Dat levert weer nieuwe inzichten op in het gebruik van het nationaal park door lepelaars. Met de uitkomsten van het onderzoek kunnen we kwetsbare vogels in de toekomst beter beschermen.

Klaar maken om jongen groot te brengen

Lepelaar Roel en enkele soortgenoten werden vorig jaar al van een zender voorzien, waarmee de onderzoekers ze goed kunnen volgen. Ze hebben overwinterd in het zuiden en zijn nu terug in het nationaal park, waar ze zich klaarmaken om hun jongen groot te brengen die uit het ei zijn gekomen. Het nationaal park bestaat uit de waterrijke natuurgebieden Marker Wadden, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en een deel van het open water van het Markermeer.

Ook onderzoek naar andere vogels

De lepelaar is niet de enige soort die nauwlettend in de gaten wordt gehouden. Ook de kluut, visdief en wintertaling worden onderzocht. Het onderzoek naar de wintertaling wordt uitgevoerd door onderzoeker Mennobart van der Eerden. De vogelonderzoekers krijgen hulp van het Nederlands Instituut voor Ecologie, Wageningen Marine Research en Deltares, die gegevens over het voedselaanbod en de omgeving verzamelen. Alle informatie samen geeft een goed beeld van het gebruik van het nationaal park door vogels en de verbinding tussen de gebieden.

Zenders helpen bij bescherming

Camilla Dreef: “We onderzoeken verschillende vogelsoorten en verzamelen daarmee stukjes van een grote puzzel. Elke soort kent zijn eigen biotoop, zijn eigen stukje leefomgeving. Kluten zoeken hun voedsel bijvoorbeeld op slik en in ondiep water, lepelaars vissen in ondiep water en visdieven vliegen naar het open water van het IJsselmeergebied. Door de zenders krijgen we dat gedetailleerd in beeld. In het veld kijken we of het de vogels lukt om hun jongen groot te brengen en hoe hun leefomgeving en keuzes daaraan bijdragen. Uit de onderzoeksresultaten trekken we conclusies, die ons in de toekomst helpen om vogels te beschermen en hun leefgebied op de juiste manier te beheren en in te richten.’

Het vogelonderzoek nationaal park Nieuw Land wordt uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Het is gestart in 2021 en loopt tot eind 2023 door. Natuurmonumenten leidt het onderzoek met financiering van het ministerie van LNV in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter