Ga direct naar inhoud
Nieuws

Na drie jaar veel leven op Marker Wadden

04 juni 2019 | Shanti Haas

Uit veldobservaties en lopend onderzoek blijkt dat er een explosie van leven plaatsvindt op Marker Wadden. Vogeltellers zien veel soorten vogels neerstrijken en broeden, insecten zijn er volop, de velden kleuren groen met diverse planten en het ondiepe water zit vol met leven.

Het ondiepe water op Marker Wadden bevat veel voedsel voor vogels

Het onderzoeksproject Natuur in Productie onderzoekt de ontwikkeling van het voedselweb op en rond Marker Wadden. De focus ligt op de basis van het web. Daarmee begint het leven waar planten en dieren van afhankelijk zijn. De eerste resultaten tonen aan dat in de bodem van de slibvelden voldoende voedingstoffen zitten. Hierdoor kan de natuur tot ontwikkeling komen.

Voedsel

Door de diversiteit van Marker Wadden, met land- water overgangen, ondiep water, slibvelden en dieper water ontstaat veel variatie en hoge biodiversiteit.  In het ondiepe water komen veel algen tot ontwikkeling, evenals het zoöplankton (in water zwevende of drijvende diertjes) en larven van niet stekende dansmuggen. Belangrijk voedsel voor vissen en vogels. Ook blijkt het water vol met ander leven, zoals watervlooien. Overal scharrelen kluten rond die zich tegoed doen aan de vele watervlooien. Visdiefjes, de naam zegt het al, vissen vooral op kleine visjes, die ze halen uit het water tussen de eilanden en verderop in het Markermeer.

Insecten, vissen en vogels

Het aantal broedende vogels was in 2018 door de aanwezigheid van voedsel ook al erg groot op Marker Wadden. Dit jaar is het broedseizoen net gestart. Er zijn nu ongeveer 2000 paartjes kokmeeuwen aan het broeden en zo’n 200 kluten zitten op hun nest. Ook visdiefjes starten nu met broeden, net als enkele paartjes dwergstern en zelfs strandplevier. Voor het eerst is dit jaar op Marker Wadden ook een broedpaartje van de kleine karekiet gesignaleerd. Vanzelfsprekend zijn ook veel vogels op doortocht langs Marker Wadden. Zoals een groot aantal steltlopers, maar bijvoorbeeld ook twee ijseenden. Twee eilandwachters hebben in een week ruim 60 verschillende vogelsoorten geteld.

Onderzoekers hebben veel bijzondere keversoorten gezien, zoals de snelle priemkever (bembidion velox) en de zilveren priemkever (bembidion argenteolum). De kevers zijn in grote aantallen aanwezig en leven in dynamische, zanderige oevers. Het zijn snelle en goede vliegers. Deze soorten gaan wereldwijd in aantal achteruit. Van springstaarten (zespotige insecten) werden ook grote aantallen gezien, zij komen normaal voor in Nederlandse zeekustgebieden.

De visonderzoekers hebben al 19 verschillende soorten vissen gezien. Nieuw dit jaar zijn de houting, de alver en de giebel. Meest voorkomend zijn de grondelsoorten: de Pontische stroomgrondel en de zwartbekgrondel. Ook zijn er heel veel aasgarnalen.

Marker Wadden geven nu al, binnen drie jaar, een enorme stimulans aan het herstel van de basis van het voedselweb onder en boven water.

Onderzoekers

Onderzoek Natuur in Productie wordt uitgevoerd door wetenschappelijke onderzoeksteams van de Radboud Universiteit en de Rijks Universiteit Groningen. Coördinatie door het Nederlands Instituut voor Ecologie. Dit onderzoek is mogelijk gemaakt door het Gieskes Strijbis Fonds. Sportvisserij Nederland verzorgt de vismonitoring.  Het onderzoek naar broedvogels gaat onder leiding van Jan van der Winden en Camilla Dreef.

1000-soortendag

Op 14 juni organiseert Natuurmonumenten op Marker Wadden een 1000-soortendag. Verschillende onderzoekdisciplines brengen dan samen met amateur biologen op één dag zoveel mogelijk soorten in kaart.

Project Marker Wadden

Marker Wadden is een project voor de aanleg van natuureilanden in het Markermeer. De aanleg van de Eerste fase van Marker Wadden is een eerste stap op weg naar een veerkrachtige natuur in het Markermeer. Slib, klei en zand uit het Markermeer worden gebruikt om eilanden met natuurlijke oevers en paaiplaatsen te maken. We creëren eilanden boven water, die op hun beurt helpen bij het creëren van natuur onder water. Daarmee dragen Marker Wadden bij aan de ontwikkeling van een robuust natuurgebied, herstel van waterkwaliteit en recreatieve belevingsmogelijkheden in het hart van Nederland.

Het project Marker Wadden is een initiatief van Natuurmonumenten en wordt uitgevoerd samen met Rijkswaterstaat. Marker Wadden worden mogelijk gemaakt door een startbijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast dragen vanuit de overheid het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Flevoland en provincie Noord-Holland bij aan het realiseren van Eerste fase Marker Wadden. Ook zijn enkele maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven betrokken.

Shanti Haas
Shanti Haas

Persvoorlichter