Ga direct naar inhoud
Nieuws

Nieuw slibonderzoek gestart op Marker Wadden

21 augustus 2019 | Natuurmonumenten

Op Marker Wadden zijn onderzoekers gestart met een experiment om de bodemvorming uit slib in kaart te brengen.

Slibonderzoek op Marker Wadden

Voor het onderzoek worden drie speciale compartimenten op het haveneiland gevuld met slib uit het Markermeer. Het doel is om de geleidelijke omzetting van dun slib naar een voldoende stevige bodem voor rietmoeras, nauwkeurig te volgen.

De kennis die dit oplevert, kan van pas komen op andere plekken in binnen- en buitenland waar slib beschikbaar is voor aanleg of uitbreiding van natuurgebieden. De gevulde compartimenten zijn bovendien een verdere uitbreiding van 10 hectare van Marker Wadden.

 

Metingen boven en onder water

De vulling van de compartimenten gebeurt vanaf één punt. Hierdoor ontstaat een geleidelijke overgang  in de laagdikte en samenstelling van de sliblaag. Dit maakt het mogelijk om het proces van bodemvorming boven en onder water te gedetailleerd bestuderen. De onderzoekers zaaien daarnaast op verschillende plekken vegetatie in om de effecten van planten op het bodemvormingsproces te meten. Ze volgen de zetting van het slib in de tijd, de ontwikkeling van dichtheids- en sterkteprofielen, de waterspanningen en korst- en scheurvorming.

Veldlaboratorium

Door ter plekke onderzoek te doen werkt Marker Wadden als een soort veldlaboratorium, een 'living lab'. De komende jaren voeren de onderzoekers op gezette tijden metingen uit in de drie compartimenten. Hiermee valideren zij de modellen voor bodemvorming - ontwikkeld in het laboratorium - in het veld. De kennis is toepasbaar voor toekomstige natuurprojecten.

Partners

Het onderzoek is onderdeel van het Kennis- en Innovatieprogramma Marker Wadden, een initiatief van Deltares, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en EcoShape. Voor EcoShape maakt dit onderzoek deel uit van het Living Lab for Mud, waarin tal van nuttige toepassingen van slib worden onderzocht.

 

 

Natuurmonumenten