Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ontwerp Marker Wadden bekend

29 september 2015

Het ontwerp van de eerste fase van de Marker Wadden is vandaag bekend gemaakt. De
eilandengroep, bedacht door Natuurmonumenten in samenwerking met Rijkswaterstaat,
moet het Markermeer/IJmeer ecologisch herstellen en ervoor zorgen dat de natuur in het
Markermeer weer floreert. Boskalis start begin 2016 met de aanleg waarmee de kaart van
Nederland gaat veranderen. Vandaag is het contract getekend.

Ontwerp Marker Wadden

Eilandengroep

De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. De aanleg van de Marker Wadden geeft een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit van het Markermeer. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks meer kans aan vissen om te paaien en foerageren, met gevolg dat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers zullen terugkeren naar het gebied. Zij kunnen immers meer voedsel vinden. ‘De hoop is dat er over een aantal jaren weer bijzondere soorten terugkeren naar het Markermeer en dat menigeen daarvan kan genieten door een mooie vaartocht of wandeling over het eiland’, aldus Roel Posthoorn, werkzaam bij Natuurmonumenten en projectdirecteur Marker Wadden.

Internationaal

Het grote robuuste natuurgebied is voor de Nederlandse natuur, maar ook voor internationale natuur, van groot belang. Nederland is voor veel trekvogels een belangrijk foerageergebied. ‘Waar zij nu nog slechts op kleine delen in het Markermeer terecht kunnen, hopen we ze straks met de Marker Wadden nog een extra plek te geven om uit te rusten en hun trektocht met reserves weer te kunnen vervolgen’, aldus Posthoorn. Het is daarnaast het eerste project waarin op deze schaal wordt gebouwd met de natuur.

Ontwerp

De eerste stap bestaat uit de realisatie van een eiland met onderwaterlandschap van ongeveer 300 hectare, dat kan doorgroeien tot een archipel van ongeveer 800 hectare. Moerasvegetatie, slikken, ondiepe (geïsoleerde) plassen, kreken en daartussen brede vlechtende geulen met luw en ondiep water kenmerken het vogelparadijs. Een jachthaven, bezoekerscentrum, speelvallei voor kinderen en wandelpaden maken het mogelijk om de natuur van dichtbij te beleven. Hendrik Postma, Directeur Boskalis Nederland: ‘Het bijzondere van het ontwerp van de Marker Wadden is dat ecologie en waterbouw hand in hand gaan. Als een van de grondleggers van het programma Building with Nature, waar waterbouwers de taal leren van ecologen en ecologen de taal leren van waterbouwers, is het fantastisch dat Boskalis de Marker Wadden mag aanleggen en daarmee een impuls kan geven aan het ecosysteem van het Markermeer.’

Samenwerking

Het project Marker Wadden kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe eilandengroep. Michiel Rijsberman, gedeputeerde provincie Flevoland: ‘Als provincie zijn wij blij dat nu het eerste project in het Markermeer van start gaat. Zo bouwen we samen aan een gezond ecosysteem.’ Het is het eerste project in Nederland waarbij op deze schaal dat op deze manier tot stand komt. ‘Een leefbaar Nederland maak je samen’, aldus Jan Hendrik Dronkers, directeurgeneraal van Rijkswaterstaat. ‘Met de Marker Wadden verbinden we de kracht van Natuurmonumenten aan de kracht van Rijkswaterstaat en aan de innovatieve uitvoeringskracht van de markt. Daarmee zetten we wereldwijd de Nederlandse expertise van bouwen met de natuur in de etalage.’

Ondernemen

Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, noemt de Marker Wadden een mooie ambitie voor het nieuwe kabinet. “Wat ik graag zou willen en met mij heel veel ondernemers is dat we er met zijn allen in slagen om dit project verankerd te krijgen in een nieuw regeerakkoord. Het huidige kabinet maakt de opstart mogelijk en een nieuw kabinet zou moeten doorpakken.” Hij noemt het project een uithangbord naar de rest van de wereld. “Dit is nou zo'n project waardoor heel Nederland een beetje het Oranjegevoel krijgt. We kunnen nog wat in dit land. Dat zou mijn oproep zijn, laten we hier met zijn allen iets moois van maken!”