Ga direct naar inhoud
Nieuws

Reactie berichtgeving over mogelijk vervuilde grond bij aanleg Marker Wadden

24 november 2021 | Roos Kooiman

In diverse media zijn onlangs berichten verschenen over gebruik van mogelijk vervuilde grond bij de aanleg van Marker Wadden. Dit volgt op een WOB-verzoek (Wet openbaarheid Bestuur) waarin Rijkswaterstaat o.a. inzicht heeft gegeven in de externe grondstromen die bij Marker Wadden zijn aangemeld. We geven hierop uitleg en toelichting.

Marker Wadden

Marker Wadden is vrijwel geheel gebouwd met zand, klei en slib uit het Markermeer. In 2016 is bij de aanleg van het eerste eiland door Boskalis zand aangevoerd uit andere projecten om de eerste onderwaterdammen voor de eilanden aan te leggen. Het contract tussen Rijkswaterstaat/Natuurmonumenten en Boskalis bood daarvoor de ruimte. Boskalis heeft in deze periode van twee locaties (Schiedam en IJmuiden) een beperkte hoeveelheid zand aangevoerd met de kwaliteitsklasse industrie/wonen. Het gaat om 0,44% van het totaal gebruikte materiaal voor de aanleg van het eerste eiland.

Zand met deze kwaliteitsklasse is herbruikbaar onder de voorwaarde dat het zich niet kan verspreiden en wordt afgedekt met een laag schoon zand (tenminste 0,5 meter). Het zand uit IJmuiden en Schiedam is op Marker Wadden onder water aangebracht als eerste laag onder een klein deel van de duinen en afgedekt met 3 tot 5 meter zand uit het Markermeer. Het zand is toegepast binnen wet- en regelgeving en heeft geen nadelige invloed op de natuur, het water of de omgeving van Marker Wadden.

Eind 2016 is het contract met Boskalis gewijzigd. De regie over het aanvoeren van grond van elders ligt sindsdien bij Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten als opdrachtgevers. Vanaf dat moment is bij de aanleg van Marker Wadden alleen nog schoon materiaal (klasse 0 of A) gebruikt. Dit in de gedachte van Marker Wadden, waarin natuurontwikkeling centraal staat en we willen zorgen voor schoner water en meer natuur in het Markermeer.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter Midden (NH - Utr - Fl)