Ga direct naar inhoud
Nieuws

Start van aanleg unieke natuureilanden Marker Wadden

21 maart 2016

Op dinsdag 22 maart start de aanleg van natuurparadijs de Marker Wadden. Kraanschip De Kreeft
van Boskalis begint dan met het maken van onderwaterdammen. Deze vormen de basis voor het
eerste natuureiland van de Marker Wadden. De eilandengroep, bedacht door Natuurmonumenten
in samenwerking met Rijkswaterstaat, moet ervoor zorgen dat de natuur in het Markermeer weer
floreert. ,,Hiermee is de eerste stap gezet in een project van wereldklasse”, zegt Roel Posthoorn,
werkzaam bij Natuurmonumenten.

Lepelaars

Onderwaterdammen

Kraanschip De Kreeft gaat onderwaterdammen aanleggen in het Markermeer. Deze dammen vormen de contouren waartussen de natuureilanden worden opgespoten. Hiermee wordt de basis gelegd voor het maken van de eilanden van de Marker Wadden. De voorbereidende werkzaamheden van de Kreeft nemen zo’n vijf tot zes weken in beslag; daarna start de opbouw. De eerste fase bestaat uit de realisatie van een aantal eilanden van 250 hectare. Moerasvegetatie, slikken, ondiepe plassen, kreken en daartussen brede vlechtende geulen met luw en ondiep water kenmerken het vogelparadijs. Een jachthaven, bezoekerscentrum, speelvallei voor kinderen en wandelpaden op het eerste eiland maken het mogelijk om de natuur van dichtbij te beleven.

Marker Wadden

De Marker Wadden zijn natuureilanden die de komende jaren in stappen worden ontwikkeld in het Markermeer. De aanleg geeft een positieve impuls aan de ecologische kwaliteit. De natuurlijke oevers van de eilanden bieden straks kans aan vissen om te paaien en foerageren, zodat er weer grote aantallen vogels zoals sterns en steltlopers kunnen terugkeren naar het gebied. Het totale archipel van eilanden is 750 hectare. Het robuuste natuurgebied is niet alleen voor de Nederlandse natuur, maar ook voor de natuur wereldwijd van groot belang. Boswachter Andre Donker: ,,Veel trekvogels foerageren in Nederland tijdens de jaarlijkse vogeltrek, zoals grutto en lepelaar. Ook wordt voor het eerst op deze schaal gebouwd met de natuur; we veranderen er zelfs de kaart van Nederland mee.”

Samenwerking

Het project Marker Wadden kan worden gerealiseerd door een samenwerking tussen publieke en private partijen, in het bijzonder Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat. De provincie Flevoland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het ministerie van Economische Zaken en de Nationale Postcode Loterij hebben geld beschikbaar gesteld voor de realisatie van de nieuwe eilandengroep.