Ga direct naar inhoud
Nieuws

Studenten TU Delft doen onderzoek naar stroming bij stranden Marker Wadden

30 september 2022 | Roos Kooiman

Voor het tweede jaar op rij is er een veldwerkweek op Marker Wadden van een groep masterstudenten van de opleiding Civiele Techniek van de TU Delft. Zij doen onderzoek naar de morfologische ontwikkeling van de stranden op Marker Wadden.

onderzoek MW 1

Tijdens het veldpracticum onderzoeken de studenten hoe wind en water de stromingen en het zandtransport bij het Noordstrand beïnvloeden. De opgedane kennis wordt ingezet om de werking van de zandige randen van Marker Wadden te begrijpen en daardoor het ecosysteem te kunnen beschermen. Met de nieuwe informatie kunnen toekomstige beheermaatregelen worden gepland en lessen getrokken voor nieuw aan te leggen eilanden.

Inzicht in stroming

Een combinatie van golven en stroming zorgt voor behoorlijk wat afkalving van het Noordstrand van het haveneiland van Marker Wadden. De golven woelen het zand op, waarna de stroming het meeneemt. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk en hoe is dit proces te beïnvloeden? Op sommige plekken is er meer erosie, waar de onderzoekers juist minder afkalving zouden verwachten of andersom. Anne Ton onderzoeker en begeleider bij de TU Delft: “Hopelijk bieden de metingen van de studenten meer inzicht in de processen langs de stranden. De inzichten op het Noordstrand zijn tot nu toe vooral gebaseerd op wiskundige modellen, uit de metingen zal blijken of het in de praktijk ook echt zo werkt.  We zien nu al dat het stromingspatroon dicht bij de waterlijn ingewikkelder is dan we dachten.”

Geavanceerde metingen

De studenten zijn voor hun onderzoek blij met het onstuimige herfstweer van deze week. Met geavanceerde stromingsmetingen onderzoeken ze de stroming op verschillende plekken langs de stranden. Ton: “Vanwege de harde wind van maandag hebben we interessante golfmetingen kunnen doen op het recreatiestrand. Het was wel even bikkelen om de palen met instrumenten maandagmiddag weer uit het water te halen, de studenten moesten soms zelfs even springen om niet kopje onder te gaan in de golven.” Eerder werd al ontdekt dat de stroming langs het strand vooral komt door grootschalige stroming in het meer. Die grootschalige stromingen worden op hun beurt weer veroorzaakt door verschillen in waterstand door wind en ondieptes. De studenten doen ook onderzoek naar het gedrag van golven in de branding en ze proberen hiervoor een geschikte meetmethode te ontwikkelen. Dit onderwerp bouwt voort op het werk van vorig jaar dat de studenten op Marker Wadden hebben uitgevoerd. Door de veldwerkweek van 2021 is er inzicht verkregen over de breking van de golven in de branding, uit wat voor soort zand de stranden bestaan en hoe de topografie het best in kaart kan worden gebracht met drone metingen.

onderzoek MW 2

Stranden belangrijk

De veldwerkweek van de TU Delft vindt plaats in opdracht van Natuurmonumenten en onder de vlag van het onderzoek van Nationaal Park Nieuw Land. De stranden en duinen van Marker Wadden zijn belangrijk want ze beschermen het natuurgebied erachter. Daarnaast zijn ze een belangrijk leefgebied voor dieren en planten en vormen ze daarmee één van de verschillende habitats die Marker Wadden rijk is. Ook vanuit waterbouwkundig perspectief is de ontwikkeling van de stranden en duinen interessant. De nieuwe natuureilanden zijn voor onderzoekers een waar ‘levend lab’ en daarmee een uitgelezen locatie voor onderzoek. De aanpak van de veldwerkweek past goed in de ambitie van de TU Delft om studenten meer in aanraking te laten komen met veldmetingen. Het zijn vaardigheden die nodig zijn voor de waterbouwer van de toekomst.

Bouwen met zand, klei en slib

Marker Wadden is gebouwd met zand, klei en slib uit het Markermeer. Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat en Boskalis hebben graag goed inzicht in natuurlijke processen die de stranden beïnvloeden. De verkregen inzichten helpen bij de aanleg of onderhoud van zandige randen op Marker Wadden of elders.

Het project morfologie van de zandige randen, waar de veldwerkweek deel vanuit maakt, is mogelijk gemaakt met financiering van het ministerie van LNV in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland’.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter