Ga direct naar inhoud
Nieuws

Veel insecten gevangen op Marker Wadden

15 december 2020 | Natuurmonumenten

In de zomermaanden staan op Marker Wadden speciale insectenvallen voor onderzoek naar insecten. Met hulp van vrijwilligers zijn de vallen afgelopen zomer geleegd en zijn de diertjes gedetermineerd. Muggen, vliegen en vliesvleugeligen voerden de boventoon.

insectenval

De malaisevallen, genoemd naar de Zweedse entomoloog René Malaise, vangen met name vliegende insecten. De insecten vliegen tegen het gaas, gaan naar boven en komen dan in een pot alcohol terecht. De vallen hebben geen invloed op de stand van de insectenpopulaties, zo heeft onderzoek aangetoond.

Onderzoek

Het drogen en wegen van de gevangen insecten volgens een vaste methode geeft een goed beeld van de biomassa aan insecten op Marker Wadden en de veranderingen hierin. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeker Yvonne Kahlert van de Universiteit Groningen.

Maar met het alleen wegen van de biomassa weet je nog niet welke soorten en hoeveel individuen gevangen zijn. In 2019 is daarom een project gestart om de insecten te determineren met hulp van vrijwilligers. De eerst twee determinatie-bijeenkomsten vonden afgelopen zomer plaats.

Eerste waarnemingen

Er zijn nog niet heel veel monsters uitgezocht. Er zijn wel wat interessante eerste waarnemingen. Opvallend zijn de verschillen tussen de vallen in het duin en de vallen in de klei. Op het zand worden heel veel muggen gevangen. Die behoren vooral tot de Chironomoideae waartoe onder andere de kriebelmuggen behoren. Wie wel eens over de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad rijdt, weet hoeveel die voorkomen. Op de klei worden een enkele keer veel muggen gevangen.

Vliegen worden vooral in grotere hoeveelheden op de klei gevangen. De grootste hoeveelheid vliesvleugeligen in een monster bevonden zich op de klei. Maar de vallen op zand vinden er ook erg veel, tegen de verwachting in.

Het aantal gevangen kevers, wantsen/cicaden en nachtvlinders is niet erg hoog. Er komen wel redelijk wat spinnen in de val terecht. Die lopen waarschijnlijk de pot met alcohol in.

Vragen

Wetenschappelijk gezien zijn uit het beperkte aantal monsters nog geen conclusies te trekken. Mogelijk interessante vragen zijn waarom er bijvoorbeeld plotseling een veel grotere hoeveelheid muggen op de klei gevangen wordt. Zijn dat weersomstandigheden of heeft het met inlaat van slibrijk water te maken? Waarom worden er veel vliesvleugeligen op het Zuiderstrand gevangen? Zijn die gebonden aan bijvoorbeeld zuigende insecten op de moerasandijvie? Het kan ook dat het Zuiderstrand aantrekkelijk is voor migrerende insecten. Het zand weerkaatst de zon goed en het warmt snel op.

Kortom, er zijn nog genoeg vragen te beantwoorden naar aanleiding van de vangsten.

Natuurmonumenten