Ga direct naar inhoud
Nieuws

Vrijwillige onderzoekers zien soortenrijkdom Marker Wadden groeien

28 augustus 2021 | Roos Kooiman

Voorzien van een speciaal hesje voor onderzoekers trokken ze vandaag Marker Wadden over: 100 vrijwillige biologen gespecialiseerd in vogels, planten, vissen, insecten, zoogdieren, weekdieren en ander leven. Tijdens de tweede editie van de 1000-soortendag gingen ze op zoek naar die ene puntige bronblaashoren (een weekdiertje), kalkschuim paddenstoel of de slangenkruid bladroller (een bijzondere nachtvlinder).

1000-soortendag Marker Wadden

Ook meer algemeen bekende soorten werden volop gezien. Twee zeearenden vlogen over en kiekendieven waren aan het jagen. Het aantal waarnemingen was dit jaar beduidend hoger dan in 2019. Ook het aantal getelde soorten is gegroeid, tot boven de 500. Hieronder is een flink aantal dat niet eerder op Marker Wadden werd waargenomen.

Met samenwerking meer zicht ecosysteem

Marker Wadden bestaat nog maar kort en de natuur is volop in ontwikkeling. Voor onderzoekers is het gebied daarom razend interessant. Op welke manier krijgt het ecosysteem vorm, hoe snel gaat dat en welke soorten volgen elkaar op? Juist op een dag waarop specialisten uit verschillende disciplines samen op onderzoek uitgaan, ontstaat er een compleet plaatje. “Insectenonderzoekers waren vandaag op zoek naar spinnendoders. Zij liepen een eindje op met de plantendeskundigen, want als zij de juiste planten vinden, vinden de insectenonderzoekers de spinnendoders. En de buurt van spinnendoders vind je natuurlijk ook spinnen. De samenhang die je in de natuur ziet, zie je op een 1000-soortendag dus ook terug in de groep onderzoekers. Zij vullen elkaar mooi aan” aldus Elsa Pater, boswachter van Natuurmonumenten op Marker Wadden.

Vogeltrek

Marker Wadden is ondanks haar korte bestaan al enorm soortenrijk en het aantal soorten groeit gestaag. Eind augustus zijn de aantallen die van diverse soorten worden waargenomen wel anders dan in juni 2019. In juni zijn er veel broedvogels op Marker Wadden en heel veel visdiefjes en kluten, terwijl nu de vogeltrek aan de gang is en er opvallend veel kemphanen zijn.   

Alles onderdeel voedselketen

Hoewel de dag onstuimig begon, kwam de zon later vaker tevoorschijn en nam de wind wat af. Voor de vlinderspecialisten viel de opbrengst door het herfstachtige weer wat tegen. Op een enkele kleine vos na werd er weinig waargenomen. Plantenkenners vertelden enthousiast over de ruige, hoge en gevlamde fijnstralen die werden aangetroffen, terwijl een schelpenkenner een kleine driehoeksmossel liet zien. Driehoeksmosselen zijn belangrijk voor de voedselketen en dankzij de goede waterkwaliteit rond Marker Wadden werden ze volop aangetroffen. Duikers vonden volop kranswieren, de grote sabelsprinkhaan dook op en weekdierenspecialisten vonden ruim twintig soorten slakken, zowel zoetwatersoorten als diverse landslakken.

2021-soortenjaar

De 1000-soortendag die Natuurmonumenten op Marker Wadden organiseerde valt samen met het 2021-soortenjaar van Nationaal Park Nieuw Land. De grote stukken nieuwe natuur die onder dit Nationaal Park vallen stellen onderzoekers telkens weer voor verrassingen. Het doel was om in het hele Nationaal Park dit jaar 2021 soorten te vinden, dat doel is recent behaald.

Alle waarnemingen

Hier staat een compleet overzicht van alle waargenomen soorten tijdens de 1000-soortendag. Dat overzicht wordt de komende dagen nog aangevuld, want sommige soorten worden op een andere locatie gedetermineerd.

Rooi Kooiman
Roos Kooiman

Persvoorlichter