Ga direct naar inhoud

Partnerselectie veerdienst

Natuurmonumenten zoekt een partner voor de exploitatie van een veerdienst van en naar Marker Wadden. Op deze pagina vindt u de aankondiging, twee infomappen en een selectieformulier welke u kunt gebruiken om uw interesse kenbaar te maken.

Marker Wadden

De aankondiging is gepubliceerd (PDF) op diverse gremia en deze verwijst naar de website waar u zich nu bevindt. In de aankondiging leest u wat u moet doen om deel te kunnen nemen aan de selectie.

De infomappen zijn ter informatie en geven aan in welke context Natuurmonumenten de veerdienst wil opzetten en welke doelstellingen, uitgangspunten, eisen en wensen Natuurmonumenten heeft.

Interesse kenbaar maken

U dient uw interesse om deel te nemen aan de procedure kenbaar te maken voor 16 december 2019.

Dit kan door het invullen van het ‘formulier 1e selectie Veerdienst Marker Wadden’ welke u hier kunt downloaden als PDF en hier als .docx. Het ingevulde formulier dient te worden verstuurd naar [email protected].

Vragen over de selectie kunnen per email tot 6 december worden gesteld. Hierop zal met een memo Vraag&Antwoord door Natuurmonumenten worden geantwoord. De memo Vraag&Antwoord wordt gepubliceerd op de website.

Proces partnerselectie

Bij meer dan 8 aanmeldingen worden, op basis van de door gegadigden verstrekte informatie en de inhoudelijke beantwoording van vier vragen zoals vermeld op het formulier, 8 partijen geselecteerd die uitgenodigd worden om deel te nemen aan een informatiebijeenkomst. Deze informatiebijeenkomst zal plaats vinden op 15 januari 2020.

Na deze bijeenkomst worden deze 8 partijen in de gelegenheid gesteld om hun visie op de exploitatie van de veerdienst te presenteren (pitch). Ter voorbereiding zullen deze partijen aanvullende informatie over de beoogde samenwerkingsvorm en een Vraagspecificatie (concept 1.0) ontvangen. In het schema hieronder is de planning op hoofdlijnen weergegeven.

Planning partnerselectie MW