Uniek project: natuureilanden in het Markermeer

Marker Wadden

Nederland krijgt er een nieuwe eilandengroep bij: Marker Wadden. In het Markermeer verrijst een archipel van natuureilanden. Marker Wadden zorgt ervoor dat de natuur in het gebied weer opleeft. Hier ontstaat een natuurparadijs voor vogels, vissen en mensen.

Waarom Marker Wadden?

Met de aanleg van de Afsluitdijk en later de Houtribdijk, is het Markermeer helemaal omringd met dammen en dijken. Daarom zijn de natuurlijke oevers en ondieptes verdwenen en raakt de natuurlijke balans verstoord. Het bodemleven is dan ook praktisch verdwenen. Vissen en schelpdieren zijn schaars geworden, een ramp voor de trekvogels.

Nog niet toegankelijk

Marker Wadden is nu nog een bouwterrein en niet openbaar toegankelijk. Er geldt een vaarverbod in dit gebied.

Het is onveilig, er wordt volop gewerkt met groot materiaal. U riskeert een boete mocht u toch binnen de boeien of op het terrein komen.
Meer informatie

Nieuw natuurparadijs

Er komen eilanden met natuurlijke oevers, gemaakt van zand, klei en slib uit het Markermeer. Dan wordt het water helderder en komen de waterplanten, vissen en schelpdieren terug. Oftewel het eten voor de vogels. Het zou toch fantastisch zijn als bedreigde vogels als de purperreiger en zelfs de zwarte stern hier in groten getale neerstrijken?

Breng Marker Wadden tot leven

Met uw gift kunnen we de natuur een extra stimulans geven:

  • Helder water zorgt voor meer waterplanten, vis en schelpdieren.
  • Rietkragen bieden broedplekken voor zeldzame vogels als blauwborst, zilverreiger en baardmannetje.
  • De duinen bieden goede rustplekken voor trekvogels als stern en plevier.

Helpt u mee van Marker Wadden een vogelparadijs te maken?

word nu lid