Ga direct naar inhoud

Vogels kijken op Marker Wadden

Marker Wadden is echt een eiland voor vogels en vogelaars, waar elk seizoen wat anders te zien is. Vanuit de verschillende kijkhutten en de uitkijktoren beleef je Marker Wadden vanuit verschillende perspectieven. Laag in het moeras dicht bij de vogels en spectaculair hoog boven het moeras.

Visdief op Marker Wadden

De beste plekken om vogels te spotten

Uitkijktoren de Steltloper

Uitkijktoren de Steltloper is het hoogste punt op het eiland, vanaf hier overzie je de hele archipel en heb je een prachtig uitzicht op Marker Wadden en het Markermeer. Bij helder weer kun je tot Enkhuizen en Almere kijken!

Meer over deze uitkijktoren

Kijkhut Duikeend

Duikeenden zoeken hun voedsel voornamelijk duikend onder water, zoals de kuifeend en krooneend. Weleens een eend recht in de ogen aangekeken? Dat kan in deze vogelkijkhut. Laat je verrassen!

Meer over deze vogelkijkhut

Vogelkijkhut Lepelaar

Geniet op 3,5 meter hoogte van de vogels die in het voor- en najaar neerstrijken op ‘wegrestaurant’ Marker Wadden. Als ze hun buik vol hebben gegeten vliegen ze door naar het noorden of het zuiden. Af en toe vliegt ook een roofvogel over om hier zijn kostje te halen.

Meer over deze vogelkijkhut

Vogelkijkscherm Aalscholver

Kluten, scholeksters, lepelaars. Je kunt hier op ooghoogte in alle rust kijken naar de vogels die in het ondiepe water langs de modderige oevers hun maal bij elkaar scharrelen.

Wandelen en vogels kijken

Wandel over het eiland en je komt langs verschillende vogelkijkpunten. Zo mis je niets!

Vogelkalender Marker Wadden

Elk seizoen brengt andere vogels naar het eiland. Bekijk hier wanneer je welke vogels kunt verwachten:

Voorjaar

In het voorjaar is het een komen en gaan van vogels. Een wisseling van de wacht. De overwinterende vogels staan op het punt te vertrekken richting het noorden en de vogels die in het zuiden hebben overwinterd komen langzaam deze richting op. De eerste vogels, zoals de plevieren, zijn al bezig met hun nest en de ganzen hebben al heel vroeg jongen. De meeuwen vormen kolonies en broeden met honderden bij elkaar. Zo zijn ze beschermd tegen roofvogels. Marker Wadden is in het voorjaar ook een tussenstop voor vogels die overwinteren in het zuiden en daarna doortrekken naar het noorden, zoals de bonte strandlopers. De eerste zangvogels (kleine karekiet, rietzangers, baardmannetjes) weten Marker Wadden te vinden en langzaam hoor je steeds meer rietvogels zingen in het riet . De baardmannetjes hebben overwinterd op het eiland en zijn druk bezig met het maken van hun nest. Baardmannetjes kunnen in de winter op Marker Wadden blijven omdat ze rietzaden eten, zodra er weer insecten zijn schakelen ze daar op over. Ze hoeven dus niet weg te trekken om ergens anders hun voedsel te vinden, zoals wel het geval is bij de kleine karekiet.

Zomer

In de zomer is het één grote voerpartij en kraamkamer. De laatste vogels zitten op hun nest en de laatste jongen worden geboren. De visdieven vliegen af en aan met visjes om hun jongen te voeren en je ziet duizenden kokmeeuwen met jongen. De slechtvalk die broedt op de zendmast van Lelystad komt ook af en toe langs om eten te halen. Hij jaagt op alles wat hij te pakken kan krijgen, oppassen dus voor de overige bewoners van Marker Wadden! Aan het einde van de zomer kun je ook grote verzamel-/slaapplaatsen zien van duizenden oeverzwaluwen, zwarte sterns of visdieven. Zij komen overal vandaan om zich hier te verzamelen omdat ze op Marker Wadden veilig op de grond kunnen zitten. Ze verzamelen zich om hun buikje nog even vol te eten voordat ze in september als grote groep naar het zuiden trekken. Zo kun je er op de ene dag nog duizenden zien en de andere dag, als de wind goed staat, zijn ze allemaal vertrokken.

Najaar

In het najaar is het echt spitsuur op Marker Wadden. Vogels vliegen af en aan. De laatste blauwborst vertrekt naar het warme zuiden en de eerste vogels uit Scandinavië, zoals koperwiek, zanglijster en kramsvogel, weten de eilanden te vinden. Sommigen zelfs voor een korte stop van één dag om bij te tanken voordat ze weer verder vliegen. De kans dat je baardmannetjes ziet is vrij groot want die overwinteren in Nederland en misschien laten de eerste wintergasten, die de kou van het noorden ontvluchten, zoals sneeuwgorzen, zich al zien. De vogeltrek is op zijn top en elke dag is een verrassing. Harde wind en stormen zorgen voor de nodige dynamiek op het eiland. Dat is goed voor de natuur en spannend tijdens wandelingen langs de overloop plekken en het Noordstrand.

Winter

In de winter is het vrij rustig op Marker Wadden. Rond het eiland zitten wel heel veel eenden omdat dit de enige plek in het Markermeer is die voor wat beschutting zorgt. Vogels die normaal in de fjorden in Noorwegen zitten, zoals brilduikers en zaagbekken, komen nu naar Marker Wadden. Op het eiland zelf zie je soorten die we alleen in de winter vinden, zoals de ijsgorzen en strandleeuweriken. Heb je deze laatste goed in beeld van je verrekijker dan herken je hem direct aan de opvallende geel/zwarte tekening op het gezicht. Deze vogels zijn de rest van het jaar niet te zien.

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid