Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoe beheren we waardevolle natte gras- en hooilanden rondom Korenburgerveen

02 september 2021 | Jantine Wesselink

Rondom het Korenburgerveen liggen ecologisch waardevolle vochtige hooilanden en natte schraallanden, samen 30 hectare. Hier staan bijzondere planten en leven veel libellen, amfibieën, insecten. Voor het behoud van deze bijzondere vegetaties en de leefomstandigheden voor soorten optimaal te houden, beheert Natuurmonumenten deze stukken met een uitgekiend maaibeheer.

rupsmaaier maait natte gras - en hooilanden

Maaien op rupsbanden

Het maaien van deze natte graslandtypen laten we met name in augustus-september door een aannemer uitvoeren. Hij gebruikt aangepaste maaimachines op rupsbanden, die geen diepe sporen achterlaten. Afhankelijk van de hoeveelheid gras op de verschillende percelen wordt een grotere of een kleinere rupsmaaier ingezet.

Ruigte voor insecten

We laten bewust plukjes gras of hooi staan. Deze ruige stukken zijn heel belangrijk als overwinteringsplek voor met name insecten. De maaiwerkzaamheden kost enkele weken, want de te maaien stukken liggen verspreid rondom het veen. Bij de uitvoering proberen we geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken.

Begrazing door vee

Andere typen grasland worden beheerd door vee. Zo worden koeien voornamelijk op de wat drogere percelen ingezet. Deze zijn niet geschikt om op de betredingsgevoelige hooi- en schraallanden te weiden.

Hooiland

voorbeeld van een bloemrijk hooiland, goed voor insecten

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink