Ga direct naar inhoud

Natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

Landbouw en natuur. Kunnen ze elkaar ondersteunen in oplossingen voor het stikstofprobleem én de aanpak van klimaatproblemen als droogte en de slechte waterkwaliteit? Die hangen namelijk nauw samen. Boeren en boswachters zijn meer en meer partners in het natuurbeheer. Dit klinkt mooi. Maar hoe werkt dat nu in de praktijk?

begrazing door koeien in de natuur (Landgoed Dorth)

Van pachter naar partner

Boswachters in gesprek met boeren. Over de graanopbrengst van dit jaar, landschapsonderhoud en de begrazing van kruidenrijke graslanden. Dat is voor de boswachters bij Natuurmonumenten in de Achterhoek dagelijkse kost. Ook nu. Juist nu. Want zo’n 40 % van de oppervlakte in onze natuurgebieden wordt verzorgd door boeren.

Natuurinclusieve landbouw

Wat is dat nu precies: natuurinclusieve landbouw? Dat is een manier van boeren waarin biodiversiteit, water en een gezonde bodem bijdragen aan een gezonde en duurzame vorm van landbouw. De harde scheiding tussen landbouw en natuur maakt plaats voor een integrale samenwerking, waarbij een financieel gezonde bedrijfsvoering een belangrijke randvoorwaarde is.

Boswachter de boer op Hackfort

Voorbeelden van natuurinclusieve landbouw in de Achterhoek

In heel Nederland

Schouder aan schouder wil Natuurmonumenten met boeren samenwerken aan een platteland dat gevarieerder en natuurlijker is. In onze eigen natuurgebieden en ook daar buiten laten boeren op allerlei plekken al zien dat het goed mogelijk is om in hun bedrijfsvoering meer rekening te houden met natuur en landschap. Meer weten over samenwerking tussen landbouw en natuur op andere plekken in Nederland>>

Wat kun jij doen?

Ook jij kunt bijdragen. Kom samen met Natuurmonumenten in beweging voor een platteland dat bulkt van de bloemen, bijen en bodemleven! Door producten te kopen van boeren met oog en hart voor meer biodiversiteit, steun je de boer, natuur en landschap in jouw buurt. Bij deze boeren koop je lokale en verse producten >>

Meer weten over het effect van stikstof op de natuur >>

boer en boswachter bezoeker Onderlaatse Laak maaibeheer

boer en boswachter bespreken in het veld het gezamenlijk beheer

Nieuwsoverzicht

In onderstaande nieuwsberichten lees je hoe boer en boswachter samenwerken voor meer boerennatuur in de Achterhoek: