Ga direct naar inhoud
Nieuws

Onderhouden van heideveldjes en hooilanden in Winterswijk

15 augustus 2022 | Anouk Ballot

Nu het broedseizoen weer voorbij is en de bloemen uitbloeien is het tijd om de natuurgronden te begrazen en te maaien. Onder andere om te voorkomen dat ze dichtgroeien. Wat we waar doen, hoe lang en wanneer is onderdeel van een uitgekiend maaibeheer om te komen tot het beste natuurresultaat.

Bentheimer Landschapen van de Schapenhoeve op landgoed Mentink

Heide begrazing

Vroeger bestonden de meeste gronden in de Achterhoek uit heidevelden en venen. Daar is tegenwoordig maar weinig van over. Op landgoed Mentink (Winterswijk) vind je nog relicten van de toenmalige woeste heidegronden. Om deze in stand te houden, krijgt de boswachter hulp. En wel in de vorm van zo’n 40 Bentheimer Landschapen. Dit authentieke ras werd vroeger ook in deze regio veel gehouden.

Schapen van de Schapenhoeve

De schapenbegrazing door de Schapenhoeve (Eibergen) draagt bij tot het behalen van de gewenste natuurkwaliteit op het Mentink. De schapen houden bijvoorbeeld de hei open. Ze eten het gras tussen de heidestruiken en verspreiden bloemzaden die in hun vacht blijven hangen. Zo wordt de hei een plek vol leven. Als je vermoedt dat er iets met de schapen is, neem dan contact op met de schaapsherder, Hans Abbink, via tel.nr.: 06 – 2902 5275.

Meer weten over dit sympathieke, leuke schapenras? >>Klik hier voor meer informatie

Maaien van hooilanden

Voor het behoud van de bijzondere vegetaties rondom het Korenburgerveen en om de leefomstandigheden voor soorten optimaal te houden, beheert Natuurmonumenten deze stukken met een uitgekiend maaibeheer. >>Lees hier meer over het beheer

Overwinteringsplekken voor insecten

Het maaien van hooilanden begint half augustus en duurt t/m september. Enkele stukken maaien we bewust niet. Deze ruige stukken zijn heel belangrijk als overwinteringsplek voor met name insecten.

Anouk Ballot
Anouk Ballot