Ga direct naar inhoud
Nieuws

Rust, ruimte en natuur beter borgen in ontwikkelplannen recreatieplas ‘t Hilgelo

25 september 2023 | Anouk Ballot

Op dit moment ligt het voorontwerp bestemmingsplan voor recreatieplas ’t Hilgelo, Winterswijk, ter inzage. Er liggen plannen om dit gebied flink te ontwikkelen. Natuurorganisaties zijn niet persé tegen. Maar zien leemtes in de plannen die rust, ruimte en natuur voldoende waarborgen. En dat zijn toch dé pijlers onder recreatie en toerisme in deze omgeving. Daarom zien we graag een verduidelijking op dit plan om drukte beter te reguleren, de verkeersontwikkeling beter te onderbouwen en natuur te borgen.

Recreatieplas 't Hilgelo

Plannen zetten in op flinke groei van recreatie

De Gelderlander kopte in het voorjaar ’23 al: “Grootse plannen met ‘t Hilgelo bij Winterswijk. In de zomermaanden trekt de recreatieplas flink wat toeristen. Die moeten er de rest van het jaar óók komen. Eigenaar van de plas, Leisurelands, is druk bezig de plas en omgeving verder te ontwikkelen”.

In de omgevingsvisie van Winterswijk (2019) is ’t Hilgelo aangewezen als plek waar uitbreiding van verblijfsrecreatie mogelijk is, mede om het Nationaal Landschap te beschermen. De natuurorganisaties Natuur en Milieu Gelderland en Natuurmonumenten staan niet afwijzend tegenover deze keuze en daarmee ook niet tegen dit bestemmingsplan. De organisaties hebben echter wel zorgen over de gevolgen van groei van recreatie voor het nationaal landschap en de beschermde natuur in het buitengebied van Winterswijk. Naast ’t Hilgelo ligt er ook een plan voor het Steengroevemuseum dat 25.000 bezoekers per jaar moet trekken; op ‘t Hilgelo gaat het naast uitbreiding van verblijfsrecreatie en horeca om evenementen met een jaarlijks totaal van 24.000 bezoekers.

Reguleren van recreatiedruk en voorkomen van parkeeroverlast

De natuurorganisaties hebben zorgen over het geleiden van dergelijke bezoekersaantallen in het mooie buitengebied van Winterswijk. Er is een grens aan het opnemend vermogen van het gebied zelf én van de omgeving voor recreatiedruk. Op meerdere fronten die voor de gemeente Winterswijk leidraad zijn voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen, wordt ingezet op groei van de sector.

Wandelroute Mentink, vlakbij Winterswijk

Het unieke kleinschalige landschap rondom Winterswijk is dé pijler onder het recreatie en toerisme in deze omgeving

“Wij zijn van mening dat die groei grenzen kent en dat deze in elk geval voor ’t Hilgelo beter in beeld moeten zijn. Dat geldt zeker voor het parkeren, dat nu in de plannen niet onderbouwd is. Voorkom overlast en schade op hoogtijdagen en voorkom sluipende intensivering van recreatievoorzieningen.”, vertelt Udo Hassefras, gebiedsmanager Natuurmonumenten Achterhoek.

Natuur beter borgen

In de plannen staat natuur niet geborgd. De natuurorganisaties verzoeken de gemeente nader uit te werken op welke wijze de geplande ontwikkelingen zullen bijdragen aan landschapsversterking en hierbij in het bijzonder aandacht te besteden aan de ecologische verbindingszones. Door zones te bestempelen als natuur kunnen natuurgebiedjes met elkaar worden verbonden, wat zorgt voor aantrekkelijk landschap en minder schade aan natuur.

Gesprek

Zowel Natuur en Milieu Gelderland als Natuurmonumenten stellen het op prijs dat er in deze voorontwerpfase openbare inspraak mogelijk is gemaakt.

Hassefras meldt: “We gaan graag in gesprek met de gemeente en de initiatiefnemer over de verdere uitwerking van dit voorontwerp en zijn altijd bereid tot nadere toelichting van onze reactie.”

Anouk Ballot
Anouk Ballot