Ga direct naar inhoud
Nieuws

Werken aan een optimale natuurbeleving en betere waterhuishouding van het Korenburgerveen

03 juli 2023 | Jantine Wesselink

Provincie Gelderland en Natuurmonumenten werken in het Korenburgerveen dit jaar verder aan de Natura 2000 herstelmaatregelen. Door het watersysteem, de hydrologie, te optimaliseren is het hoogveen beter beschermd tegen verdroging. Zodat bijzondere planten- en diersoorten die afhankelijk zijn van hoogveen zich kunnen uitbreiden of herstellen. Meer biodiversiteit dus. Denk bijvoorbeeld aan de kraanvogel, die ook dit jaar weer met enkele paren jongen heeft. Ook verbeteren we de belevingsmogelijkheden van het natuurgebied. De werkzaamheden starten naar verwachting na het broedseizoen en zullen enkele maanden duren. In die periode worden wandelaars, vanwege de veiligheid, omgeleid.

Korenburgerveen

De werkzaamheden in het kort

We gaan dit jaar de volgende werkzaamheden uitvoeren;

  • Aan de Pollendijk wordt een oude damwand vervangen (400 meter);
  • Op percelen van Natuurmonumenten, ook aan de oostkant Meekertweg gebeuren plagwerkzaamheden;
  • Het bekende plankenpad wordt vervangen en verlengd;
  • De toegang en routing tot het gebied wordt verduidelijkt;

Natuur- en waterhuishoudkundige ingrepen

Een gezond hoogveengebied heeft een stabiele waterstand nodig en aanvoer van voedselarm water. Daarvoor gaan we een deel van een oude houten damwand aan de Pollendijk vervangen. Ook gaan we in de hoogveenkern een extra poel voor de speerwaterjuffer aanleggen. En aan de oostkant van de Meekertweg gaan we op enkele percelen de voedselrijke bovenlaag afgraven. Hierdoor zorgen we dat het water dat van hieruit het natuurgebied instroomt minder voedselrijk is. Bijkomend effect is dat op deze geplagde stukken veel meer soorten bloemen, zoals orchideeën gaan groeien.

Beter beleving

Natuurmonumenten en provincie Gelderland vinden het heel belangrijk dat mensen kunnen genieten van dit bijzondere natuurgebied. Daarom gaan we het houten plankenpad in het Meddose Veen vervangen. Deze heeft 17 jaar dienst gedaan, maar was inmiddels in slechte staat en daarmee onveilig. Het nieuwe pad wordt verbreed tot 1 meter en is straks 500 meter lang, langer dan de huidige. Reden daarvan is dat het gebied natter wordt en we wandelaars droge voeten willen garanderen. De routing naar het gebied vanaf de gemeentelijke parkeerplaats aan de Arresveldweg gaan we verbeteren en de entree van het Meddose Veen ter hoogte van Meekertweg krijgt een landhek, om wildparkeren te demotiveren.

Orchideeën veld

Op enkele stukken gaan we plaggen. Hier groeien straks meer verschillende soorten bloemen, zoals orchideeën . Meer bloemen is meer leven, dus meer voedsel voor bijvoorbeeld de kraanvogels.

Wat is er al gebeurd

Het begon allemaal in 2016 met de voorbereidingen van de maatregelen uit het eerste Natura 2000-beheerplan voor Korenburgerveen. Het doel was om de natuur in het gebied beter te beschermen, te herstellen, uit te breiden en verder te ontwikkelen. In 2020 werd de randzone van het gebied aan de zuidzijde versterkt, onder andere zijn de Schaarsbeek en de Parallelsloot gedempt en is de voedselrijke toplaag afgeplagd. Vorig jaar was de oostzijde aan de beurt. We zien al dat de waterstanden dit deel van het gebied hoger zijn, ondanks de droogte. En het feit dat de kraanvogels wederom terug zijn om hun jongen groot te brengen toont aan dat we op de goede weg zijn.

Samenwerken aan natuurherstel

De provincie werkt hierin samen met Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Winterswijk en Natuurmonumenten. De plagwerkzaamheden die Natuurmonumenten aan de Meekertweg uitvoert zijn mogelijk dankzij de subsidieregeling “Versnellingsopgave natuurherstel” van het ministerie van LNV. Een ander deel valt nog onder de natuurherstelmaatregelen uit het huidige (eerste) Natura 2000-beheerplan voor Korenburgerveen.

Natura 2000 in Gelderland

Een deel van de Gelderse natuurgebieden heeft Europese bescherming: de Natura 2000-gebieden. Gelderland telt er 15. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken. Zodat de kwaliteit en de soortenrijkdom van de natuur (biodiversiteit) verbetert.

Meer weten?

Met vragen kunt u contact opnemen met:

  • boswachter André Westendorp van Natuurmonumenten op 06 54985325. 
  • projectleider Richard Bruins van provincie Gelderland op 026 359 99 99.

Meer informatie over Korenburgerveen vind je hier of op de site van de provincie Gelderland.

Kraanvogels maken een wandeling over het oude vlonderpad

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink