Ga direct naar inhoud
Terug

Fietsroute 'Mooi Midden-Delfland' vanuit Delft

Waar: Midden-Delfland

Fietsroute 'Mooi Midden-Delfland' vanuit Delft
4 uur 45
57,03 km

Over de route

Wie op de fiets door Midden-Delfland gaat, komt geheid verbaasd weer thuis. Want hier, te midden van de Randstad, is de horizon opeens nog open, beleef je de lente met weidevogels en kom je echt tot rust. Een route langs middeleeuwse langgerekte kavels door sloten doorsneden, water dat vaak zo raar op hoogte ligt, authentieke dorpjes én schitterende natuurgebieden. Peddelen zonder haast.

De route volgt het knooppuntensysteem. De bordjes zijn echter niet altijd volledig of eenduidig. Daarom enkele extra aanwijzingen.

Route & knooppunten

Verlaat het station aan de voorzijde. Op het fietspad linksaf. Bij de eerste mogelijkheid linksaf (fietspad) en aan het eind rechtsaf (Spoorsingel). Bij de Van Heemstrastraat linksaf. Deze wordt De Vriesstraat. Aan het einde rechtsaf (Van Hallstraat) en weer einde rechtsaf (Hof van Delftlaan). Steek bij het Ruys de Beerenbroeckplein over en sla linksaf: Ruys de Beerenbroecklaan.

Steek na circa 700 m een kruispunt met verkeerslichten over en vervolg de weg in dezelfde richting. Na circa 400 m rechtsaf (Voordijkshoornsepad). Einde linksaf (Kastanjewetering). Daar tref je het eerste knooppuntbordje van de route: 49.

Daarna knooppunten 26 - 54 - 55 - 56 - 60 – 33.

Na kpt 33 volgt een keuze tussen kpt 33 en 34. Volg 34

Na kpt 34 naar kpt – 66 (scherp linksaf) en kpt 62.

Negeer ter hoogte van het veerpont De Kwakel het bordje 62 rechtsaf. Bij 62 met trekpontje oversteken.

Na 62 bij Y-splitsing Vrouw Avenpad/Rozemond links aanhouden (Rozemond) - 60 - 56 - 61 - 81 - 63 - 68 – 69 - 65 - 64 – 8 (na de tunnel bij de manege rechtdoor, snelweg aan de linkerhand houden)

Na kpt 8 door naar 7 - 9 - 10 - 12 - 83 - 25 - 10.

Alternatieve route Groenzoom tijdens broedseizoen

Het pad door de Groenzoom (Oude Leede) is van 15 maart tot en met 15 juni afgesloten in verband met het broedseizoen. Het nieuwe fietspad biedt een prima alternatief. Ga dan bij 10 niet rechtdoor (de Boezemweg), maar linksaf over de brug en eerste rechtsaf, nieuw fietspad langs het water.

Na het rondje om de Groenzoom en weer bij 10, volg je kpt 8. Ga even na het gemaal Bergboezem Berkel linksaf richting Ackerdijkse Plassen. Je komt vanzelf langs 9. Vervolgens 64 - 58 - 57. Blijf langs De Schie fietsen, naar het station.

Alle knooppunten staan op fietseropuit.nl.

Waar kun je starten

Midden-Delfland
Startpunt

NS station Delft

Wat kom je onderweg tegen?

't Woudt
't Woudt

1. 't Woudt

De kloeke kerk van ’t Woudt zie je al van mijlenver. Niet zo verwonderlijk, want net als de rest van dit miniatuurdorp werd de oorspronkelijke kerk begin 13e eeuw op een hoge en daarmee droge kreekrug gebouwd. Het gehucht heeft nog precies evenveel gebouwen als toen en slechts een handvol meer inwoners. De weilanden rondom het kerkdorp ogen al even prettig ouderwets met koeien, knotwilgen en verre luchten. Je vind hier overigens niet de bijna mathematische langgerekte kavels die je meestal in Midden-Delfland ziet. Rondom ’t Woudt zit namelijk relatief veel klei in de grond. Dat maakte de ontginning eenvoudiger. De boeren deden het ‘op eigen houtje’; blokvormige kavels zijn het gevolg. En de naam? Door de klei groeiden er beuken en eiken. Een echt woud zal het overigens niet zijn geweest… Hopelijk blijft ’t Woudt mooi zichtbaar; op het omringende land rukt de maïsteelt op.

Schipluiden

2. Schipluiden

Schipluiden is al even historisch; 3.000 jaar voor Christus moeten hier al mensen hebben gewoond. Het riviertje De Leede werd hier voor het eerst begaanbaar. Varen + Leede + een heleboel tijd = Schipluiden! En nog steeds loopt het hoge boezemwater van de Gaag dwars door het charmante dorpje. Vlak na Schipluiden tekent de ijzeren oude trambrug zich sierlijk af tegen de lucht. Decennialang, van 1912-1968, vervoerde de Westlandse Stoomtramweg Maatschappij via de brug de Westlandse groenten naar Delft. Vanaf de hoge brug is de rechtlijnige en regelmatig verkaveling van het polderland mooi te zien.

De Gaag
De Gaag
De Gaag

3. De Gaag

Fietsend langs De Gaag ervaar je wat Midden Delfland zo uniek maakt. Want hier, middenin die drukke Randstad, zie je ruimte, lucht en leegte, ruik je de koeien en koop je boerenkaas. Je hoort er grutto’s in het voorjaar en ganzen in de winter. Het landschap is te lezen. De Gaag ligt meters hoger dan het omringende polderland. Dat land bestaat uit veengrond. En veen dat wordt ontwaterd om het als boerenland te kunnen gebruiken klinkt in. Her en der zie je nog pinksterbloemen en orchideeën; dat zijn de boezemlandjes van Natuurmonumenten.