Ga direct naar inhoud
Nieuws

Inrichting ecologische verbinding Bergherbos - Wehlse bos

15 maart 2024 | Jantine Wesselink

Natuurmonumenten werkt aan de ecologische verbindingszone tussen het Bergherbos en het Wehlse bos en uiteindelijk de IJssel bij Doesburg. Dat doen we op vijf percelen tussen de A18 en de Doetinchemseweg. Deze provinciale verbindingszone is een manier om verbindingen tussen natuurgebieden te creëren voor verschillende diersoorten. Om zich te kunnen verplaatsen tussen de natuurgebieden.

ting ecologische verbinding Bergherbos - Wehlse bos

Wat gaan we doen?

Om te zorgen voor schuil- en verplaatsingsmogelijkheden voor tal van diersoorten worden er dit jaar diverse landschapselementen toegevoerd zoals (knot)bomen en struweel. Breuer Hoveniers & Landschapswerk voert dit werk voor ons uit. Deze landschapselementen sluiten aan op bestaande natuur in het gebied en dragen zo bij aan een betere verbinding. Circa 8 hectare is bestemd voor kruiden- en fauna rijke akkers. De combinatie van landschapselementen en akkers maakt het geheel tot een geschikte verbindingszone voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. De das maakt al gebruik van dit gebied en kan via een tunnel onder de A18 het Wehlse bos bereiken.

geelgors

Geelgors

Agrarisch gebruik

Natuurmonumenten beheert rondom het Bergherbos de nodige akkers en werkt hierin samen met lokale biologische en gangbare bedrijven. Het merendeel van de gronden in deze verbindingszone zijn de afgelopen jaren als akker beheerd en blijven ook akker. Op de akkers zijn al geelgors, patrijs en kwartel waargenomen. In de akkers komen algemene akkerplanten voor, zoals de korenbloem en klaproos. Door aanhoudend beheer van granen kunnen ook meer zeldzame akkerplanten zich vestigen.

Graanakkers

kleurrijke kruiden- en faunarijke akker met klaprozen en korenbloemen

EVZ Bergherbos - Wehlse bos inrichting

Om te zorgen voor schuil- en verplaatsingsmogelijkheden voor tal van diersoorten worden er dit jaar diverse landschapselementen toegevoerd zoals (knot)bomen en struweel

2023 Jantine Wesselink
Jantine Wesselink