Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Aan het werk voor de natuur bij Mook

25 augustus 2015 | Sander Verwoerd

In augustus 2015 startte Natuurmonumenten met werkzaamheden op de Sint-Jansberg en de Mookerheide voor de natuur.

Aan het werk voor de natuur bij Mook

<p>De werkzaamheden die nodig zijn ten behoeve van de afronding van het project Heiderijk worden op hetzelfde moment uitgevoerd.</p>
<h3>Wat gaat er gebeuren?</h3>
<p>Op de Sint-Jansberg halen we her en der bomen weg, zodat de andere bomen en lagere struiken meer ruimte krijgen. Daarnaast halen we uitheemse boomsoorten, zoals Amerikaanse eik, douglas en Japanse larix weg. Hier planten we inlandse eiken en klein bladige lindes voor terug. De inlandse boomsoorten hebben namelijk een grotere natuurwaarde. Zo is bijvoorbeeld de bloesem van de lindes bijzonder nuttig voor vele insecten.</p>
<p>De lichtverteerbaarheid van het blad zorgt ervoor dat de humuslaag op de grond niet te dik worden en andere planten meer kans krijgen om te ontkiemen. Het dunnen en planten draagt bij aan het behoud en herstel van het Europees Natura 2000 beschermd bostype ‘beuken-eiken bos met hulst’ op de Sint-Jansberg.</p>
<p>Ook op de Mookerheide gaan we her en der bomen weghalen, zodat de andere bomen en lagere struiken meer ruimte krijgen. Daarnaast worden de uitheemse boomsoorten deels vervangen door inheemse boomsoorten, zodat hier een meer natuurlijk bos ontstaat.</p>
<h3>Afronding Heiderijk</h3>
<p>Eind augustus starten we met werkzaamheden ten behoeve van de afronding van het project Heiderijk. We gaan een verbinding ofwel een corridor tussen de Heumense Schans en Mulderskop maken en ook de verbinding tussen de twee schansen. Dit doen we door de bestaande bospaden te verbreden. Het project Heiderijk komt hiermee ten einde.</p>
<h3>Beperktere toegang van paden</h3>
<p>In de periode van de werkzaamheden kunnen enkele paden en routes beperkt toegankelijk zijn. Dit staat aangegeven in het veld. Natuurmonumenten probeert het ongemak uiteraard zoveel mogelijk te beperken, zodat iedereen kan blijven genieten van de natuur.</p>

Sander Verwoerd
Sander Verwoerd