Ga direct naar inhoud
Nieuws van de boswachter

Bos op de Mookerheide lichter en veiliger

19 januari 2017 | Ellen Luijks

Het bos op de Mookerheide gaat weer een stukje lichter en veiliger worden.

Bos op de Mookerheide lichter en veiliger

<p>De Mookerheide is een bijzonder gebied op de stuwwal van Nijmegen. Gletsjers vormden deze hoge zandheuvel in de ijstijd. Lang was het een groot heidegebied. In de loop der tijd is er bos aangeplant dat nu steeds meer dichtgegroeid is. Vooral de Amerikaanse eiken houden een hoop licht tegen en verstikken ook de bodem door het dikke bladerenpakket dat ze laten vallen. Andere struiken krijgen hierdoor geen kans te ontkiemen.</p>
<p>Daarom gaan we het bos een stukje lichter en veiliger maken. Aan de rand van de Mookerheide halen we diverse Amerikaanse eiken uit het bos. Het bos krijgt zo meer licht, waardoor andere soorten struiken en bomen meer kans krijgen om te groeien.</p>
<h3>Openheid in het bos</h3>
<p>Doordat de openheid in het bos terugkeert, verandert het productiebos een meer natuurlijker bos. Door de Amerikaanse eiken uit het bos te halen komt er meer lucht en licht in het bos. De kleine scheuten van Amerikaanse eikjes zijn al verwijderd, nu worden nog de zaadbronnen weggehaald. Daardoor komen er geen nieuwe eikels meer bij en ook de dikke bladlaag kan slinken. Andere planten zoals hulst, lijsterbes, bosbes en heide krijgen hierdoor de kans om te groeien. Zo ontstaat er een gevarieerder open bos dat voor meer dieren interessant is. Bijkomend voordeel is ook dat het veiliger wordt in het bos. Amerikaanse eiken maken ieder jaar opnieuw dood hout aan. Dit levert langs paden en bij de parkeerplaats gevaar op voor recreanten en auto’s.</p>
<h3>Vervangen van de bomen</h3>
<p>Om de variatie een handje te helpen, plant Natuurmonumenten later dit jaar langs de paden enkele grotere wintereiken. Bij de parkeerplaats zullen beuken aangeplant worden. Deze bomen zijn waardevoller voor de diersoorten die hier van nature voorkomen. De ruimte die ontstaat door het weghalen van de Amerikaanse eiken biedt aan de nieuwe bomen de kans om uit te groeien tot grote bomen. In de toekomst staan er weer grote eiken- en beukenbomen. Op de Mookerheide grazen Schotse Hooglanders en af en toe een schaapskudde om het gebied verder open te houden. Hierdoor ontstaat een grote variatie in hoge en lage begroeiingen en kan het gebied zichzelf verder ontwikkelen.</p>
<h3>Werkzaamheden en informatie-excursie</h3>
<p>Het bos blijft tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk. De werkzaamheden vinden plaats in februari. Tijdens de werkzaamheden kan het zijn dat enkele paden tijdelijk even voor de veiligheid van de wandelaars worden afgesloten. De aannemer maakt dit dan kenbaar met een attentieposter en markeerlint. De wandel- en fietsroutes worden indien nodig tijdelijk omgeleid.</p>
<p>Op 4 februari houden de boswachters van Natuurmonumenten een informatie-excursie om een toelichting te geven op de werkzaamheden. De excursie begint om 14.00 uur op de parkeerplaats van de Mookerheide aan het einde van de Papenbergseweg / Mendozaweg in Mook. Aanmelden hiervoor kan via [email protected], onder vermelding van informatie-excursie 4 februari.</p>

Ellen Luijks
Ellen Luijks

Boswachter Communicatie & Beleven