Ga direct naar inhoud
Nieuws

Draaihals en zomertortel gezien in Naardermeer

16 mei 2019 | Angelique Aerts

Het is alom bekend: het Naardermeer is een paradijs voor moerasvogels als de purperreiger en rietvogels als de blauwborst. Afgelopen week zagen diverse boswachters echter twee aparte vogelsoorten voor het Naardermeer in het gebied: de draaihals en de zomertortel. Bijzondere waarnemingen van twee soorten die het moeilijk hebben in Nederland door het verdwijnen van leefgebied en ontbreken van geschikt voedsel.

draaihals

Miereneter op wandelroute Muggenbult

De draaihals, die zijn naam dankt aan zij flexibele hals, werd begin deze week gezien op het wandelpad van het erf van Stadzigt naar de Muggenbult. ‘Bijzonder, maar geen gekke plek’, verklaart boswachter Luc Hoogenstein van Natuurmonumenten de verschijning van deze schaarse doortrekker. ‘De draaihals is een kleine specht die dol is op mieren. Op deze wandelroute zitten een aantal mierennesten. Tafeltje, dekje dus’, lacht Luc. Dat Luc de draaihals ook hoorde zingen later in de week aan de noordkant van het Naardermeer was een cadeautje. ‘Zingend hoor je ze niet vaak. Het kan betekenen dat hij zijn een territorium willen afbakenen.’ Dat klinkt veelbelovend, maar de boswachter is voorzichtig: ‘De draaihals is een uiterst zeldzame broedvogel in Nederland, er zijn slechts een handjevol broedparen in Nederland bekend.’ Ook of het om dezelfde vogel gaat als eerder die week is waargenomen is niet duidelijk. Boswachter Luc: ‘We houden het in de gaten.’

Zomertortel en wilde bloemen

Niet alleen de draaihals, ook de zomertortel zong boswachter Luc afgelopen week toe. Het onmiskenbare, dromerige gekoer stemde de boswachter vrolijk. ‘Dit hoor je in Nederland steeds minder en minder. De laatst gemelde waarneming van deze kleinste duivensoort van Nederland in het Naardermeer stamt zelfs uit 2012. Het Naardermeer is in principe geschikt voor de zomertortel. Echter vermoedt Luc dat deze waarneming puur op toeval berust. ‘Het zou kunnen dat dit exemplaar nog een paar dagen blijft rondscharrelen op zoek naar een vrouwtje, maar helaas is de kans dat hij hier een vrouwtje tegenkomt heel klein. De zomertortel is echt in een vrije val terecht gekomen door het ontbreken van geschikte foerageergebieden en bejaging tijdens de vogeltrek.’ De zomertortel eet zaden en granen maar kan die maar op weinig plaatsen vinden door het gebrek aan wilde bloemen. Vogelbescherming Nederland is speciaal voor de soort een actieprogramma gestart: Op diverse plekken in het land zijn voerakkertjes aan gelegd om de soort te helpen. Ook Natuurmonumenten zet zich in om meer ruimte voor wilde bloemen te creëren en daarmee dus plek voor insecten en vogels zoals deze zomertortel.

Je kan zelf helpen om Nederland in bloei te zetten en ruimte voor natuur te creëren. Dit doe je door hier je gratis actiepakket aan te vragen via.

Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts