Ga direct naar inhoud
Nieuws

Eindelijk otter op de foto in de faunapassage Naardermeer

07 maart 2023 | Angelique Aerts

Na de aanleg van de faunapassages onder de spoorlijn door het Naardermeer in 2019 is er met hulp van Provincie Noord-Holland de afgelopen drie jaar met camera’s gekeken welke diersoorten hier gebruik van maken. De resultaten van de monitoring zijn boven verwachting, met als kers op de taart in het laatste jaar twee prachtige doelsoorten op de foto: de otter en de waterspitsmuis.

Otter

Veilige doorgang voor heikikker, ringslang en ook vleermuizen

De verschillende soorten passages zijn aangelegd om de ontsnippering van de spoorlijn dwars door het Naardermeer tegen te gaan. Een groot, aaneengesloten gebied is belangrijk voor kwetsbare soorten die een plek vinden in de waterrijke natuur van het Naardermeer. ‘De passages zijn ontworpen om belangrijke doelsoorten een veilige doorgang te geven. Otter, boommarter, ringslang, heikikker en ook enkele zeldzame insecten en vleermuissoorten staan hoog op de lijst. Een flink aantal werden eerder al vastgelegd. Eindelijk kregen we mail van Teun Smink, de onderzoeker, dat er in de beelden van de afgelopen maanden twee otters en heel duidelijk een waterspitsmuis de tunnel doorliepen. We hebben de otter zelden op beeld in het Naardermeer. En om ‘m dan in de passage te zien is echt heel mooi nieuws!’

Bewijs dat passages functioneren

Teun Smink werkt als onderzoeker bij Altenburg en Wybenga en heeft met collega’s de afgelopen drie jaar de monitoring in de verschillende tunnels uitgevoerd. Smink: ‘De otter en waterspitsmuis zijn beide semi-aquatische zoogdieren die in een prachtig laagveengebied als het Naardermeer thuishoren. We hadden ze dan ook, mede op basis van waarnemingen in de omgeving, al veel eerder verwacht op de beelden. Dat er nu bewijs is dat de faunapassages ook voor dit tweetal functioneren, en dus bijdragen aan de verbinding van populaties van deze zeldzamere soorten, is fantastisch nieuws!’

Otter faunapassage Naardermeer
Boswachter Angelique Aerts
Angelique Aerts