Ga direct naar inhoud
Nieuws

Bruto Drents geluk met naoberschap

05 oktober 2020 | Fred Prak

Natuurmonumenten is mede afzender van de samenwerkingsagenda voor Groen Herstel van Drenthe. Een oproep om te werken aan een duurzame en gezonde provincie, waar we ons richten op een nieuwe Drentse maat: Het bruto Drents geluk. Met naoberschap als fundament en belangrijke opgaven voor klimaat, energie, natuur en biodiversiteit.

Mooi Drenthe

Onder leiding van de Natuur en milieufederatie Drenthe en samen met andere groene organisaties hebben we een samenwerkingsagenda aangeboden aan de provinciale staten van Drenthe. Een andere weg inslaan betekent afscheid nemen van het oude denken. Ondernemers en burgers nemen - met de overheid aan hun zijde - samen hun verantwoordelijkheid en spelen een actieve rol in de transitie naar een duurzaam economisch systeem.

Een nieuw perspectief

De provincie Drenthe biedt daarvoor uitgelezen kansen. Allereerst vanwege haar maat en schaal en daaraan verbonden kracht en potentie van samenhorigheid en noaberschap als basis voor nieuwe samenwerkingsverbanden. Maar ook de rust, ruimte en het oerlandschap bieden een vruchtbare voedingsbodem voor een nieuw perspectief. Voor deze Drentse agenda zien we drie samenhangende bouwstenen die we de komende tijd graag samen met de Drentse samenleving willen uitwerken en invullen.

1. Nieuwe energie

Maak in Drenthe versneld een einde aan het fossiele tijdperk! Gezondheid, woonkwaliteit, werkgelegenheid, energiebesparing en armoedebestrijding gaan hiermee hand in hand. De energietransitie zien we als belangrijkste katalysator voor een nieuwe duurzame economie waarbij we Noord-Nederland in Europees verband als koploperregio verder vorm kunnen geven. 

2. Maak werk van de betekeniseconomie

Zet in Drenthe in op een economie op basis van ecologische en maatschappelijke draagkracht. Hierbij horen nieuwe verdienmodellen die minder op uitputting, laagste kosten en roofbouw gebaseerd zijn, maar die de nadruk leggen op maatschappelijk waarden, lokale en korte kringlopen en het hergebruik van grondstoffen. 

3. Drenthe als groene long van Nederland

De huidige biodiversiteit staat onder druk, het landbouwsysteem zoekt naar een duurzame toekomst, de druk op het buitengebied neemt toe en verdroging eist zijn tol. Drenthe als groene long zet in op een gezonde leefomgeving en draagt bij aan een gezonde en minder kwetsbare bevolking. Wij zien een toekomst voor Drenthe waarin de natuur de ruimte heeft, niet alleen binnen de natuurgebieden maar ook verweven met onze steden, dorpen en platteland. 

Wij hopen samen met onze Drentse leden, maatschappelijke partners en inwoners van Drenthe samen te werken aan het Bruto Drents Geluk. Meer weten kijk dan hier voor de volledige samenwerkingsagenda.

Fred Prak

Persvoorlichter Noord (Overijssel, Drenthe, Friesland, Groningen en Waddenzee)