Nieuws van de boswachter

Buitelende kieviten en jubelende wulpen in het Dwingelderveld

07 maart 2017 | Lian Flikkema

Buitelende kieviten en jubelende wulpen. Dat is toch het eerste dat je wilt zien en horen in het voorjaar?

Buitelende kieviten en jubelende wulpen in het Dwingelderveld

(heide) weidevogels


Bij weidevogels denk je aan bloemrijke weilanden, bemesting met ruige stalmest voor regenwormen, sloten met flauw oplopende oeverkanten met veel oeverplanten. Het Dwingelderveld heeft niets van dat alles. Toch vinden kieviten, tureluurs, wulpen en veldleeuweriken het vochtige open heidelandschap met de korte vegetatie heel aantrekkelijk.

placeholder

Dwingelderveld, groot, stil en netFotograaf: © Frans de Vries - Toonbeeld

Plan van aanpak van Provincie


En dat is mooi, want in de Provincie Drenthe gaat het niet goed met de akker- en weidevogels. Natuurmonumenten is blij dat vijftien organisaties werk gaan maken van het behoud van deze vogels. Eind 2016 presenteerde Gedeputeerde Staten van Drenthe een plan van aanpak. ‘Alleen met goed beheer en een natuurvriendelijker inrichting van het boerenland zijn de boerenlandvogels voor Drenthe te redden’, aldus gebiedsmanager Ruud Kreetz.


Zelf zien?


Ga eens mee met de boswachter die iedere zondagmiddag vanuit Bezoekerscentrum">https://www.natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum/bezoekerscentrum-dwing… Dwingelderveldover het Kloosterveld loopt. Zij kunnen meer vertellen over de ‘heide’ weidevogels.


placeholder

Fotograaf: Teun VeldmanRed de weidevogels

  • Aan grotere leefgebieden

  • Aan weides met veel insecten

  • Aan betere kansen voor kuikens

Help">https://www.natuurmonumenten.nl/doe-mee/red-de-weidevogel/doneer">Help mee

boswachter Lian
Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

logo