Cookies op Natuurmonumenten.nl

Natuurmonumenten respecteert de privacy van jouw gegevens

Waarom cookies? Ze worden gebruikt om de website en jouw browserervaring te verbeteren, om te integreren met sociale media en jou relevante advertenties te laten zien die op je interesses zijn afgestemd. Klik op "Ik wil een optimaal werkende website" om cookies te accepteren en direct door te gaan naar de website of klik op de link om jouw voorkeuren voor cookies te wijzigen.Meer uitleg over cookies

Kies jouw cookie instelling

Kies eerst de cookies die je wilt toestaan
Nieuws van de boswachter

Buitelende kieviten en jubelende wulpen in het Dwingelderveld

07 MAART 2017 | Lian Flikkema

Buitelende kieviten en jubelende wulpen. Dat is toch het eerste dat je wilt zien en horen in het voorjaar?

Buitelende kieviten en jubelende wulpen in het Dwingelderveld

(heide) weidevogels

Bij weidevogels denk je aan bloemrijke weilanden, bemesting met ruige stalmest voor regenwormen, sloten met flauw oplopende oeverkanten met veel oeverplanten. Het Dwingelderveld heeft niets van dat alles. Toch vinden kieviten, tureluurs, wulpen en veldleeuweriken het vochtige open heidelandschap met de korte vegetatie heel aantrekkelijk.

Dwingelderveld, groot, stil en netFotograaf: © Frans de Vries - Toonbeeld

Plan van aanpak van Provincie

En dat is mooi, want in de Provincie Drenthe gaat het niet goed met de akker- en weidevogels. Natuurmonumenten is blij dat vijftien organisaties werk gaan maken van het behoud van deze vogels. Eind 2016 presenteerde Gedeputeerde Staten van Drenthe een plan van aanpak. ‘Alleen met goed beheer en een natuurvriendelijker inrichting van het boerenland zijn de boerenlandvogels voor Drenthe te redden’, aldus gebiedsmanager Ruud Kreetz.

Zelf zien?

Ga eens mee met de boswachter die iedere zondagmiddag vanuit Bezoekerscentrum Dwingelderveldover het Kloosterveld loopt. Zij kunnen meer vertellen over de ‘heide’ weidevogels.

Fotograaf: Teun VeldmanRed de weidevogels

  • Aan grotere leefgebieden
  • Aan weides met veel insecten
  • Aan betere kansen voor kuikens

Help mee

Lian Flikkema

boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe

Volg mij:Twitter