Ga direct naar inhoud
Nieuws

Groot onderhoud fietspaden Dwingelderveld

24 november 2021 | Sanne van Gemerden

Vanaf maandag 29 november start Natuurmonumenten met groot onderhoud van een aantal fietspaden door het Dwingelderveld. In principe worden de werkzaamheden eind december dit jaar afgerond. Mochten de weersomstandigheden tegenzitten, dan lopen de werkzaamheden in 2022 door. De betreffende fietspaden zijn in die periode daarom afgesloten.

Fietspad over het Dwingelderveld

De werkzaamheden

De betreffende fietspaden in het Dwingelderveld zijn uitgevoerd in een halfverharding. In de loop der tijd groeien grassen uit de bermen over het pad en wordt het pad langzaam smaller. Nu worden de paden weer op oorspronkelijke breedte gebracht en waar nodig -veiligheidstechnisch- iets verbreed. Nadat een nieuwe toplaag is aangebracht wordt de halfverharding geëgaliseerd en gewalst en zijn de fietspaden weer goed berijdbaar. Voor een optimaal resultaat vinden deze werkzaamheden onder droge en vorstvrije omstandigheden plaats.

Fietspad over de heide, Dwingelderveld

Afsluiting

De afsluiting betreft de fietspaden Benderse-Astron (fietspad over de heide), Achter ’t Zaand-Anserpad en het fietspad langs het Achterlandseveen. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd. Als eerste is het fietspad over de heide aan de beurt. Schaapskooi Achter ’t Zaand blijft bereikbaar. Hans Krol, coördinator natuurbeheer van het Dwingelderveld: ‘Voor een goede kwaliteit van de fietspaden is het essentieel dat niemand de paden gebruikt tijdens de afsluiting. Dan kan het materiaal goed uitharden. Bij te vroege betreding moeten alle werkzaamheden opnieuw worden uitgevoerd. Laten we er samen voor zorgen dat we straks weer mooie fietspaden hebben om te kunnen genieten door van dit prachtige natuurgebied.’

Afgesloten fietspad

Financiering

Het onderhoud aan de fietspaden in het Dwingelderveld wordt mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe en Natuurmonumenten. 

Alternatieve routes

Voetgangers kunnen het Dwingelderveld doorkruisen over het zandpad naast het afgesloten fietspad over de heide. Fietsers en ruiters kunnen alleen via een alternatieve route over het Dwingelderveld. Dit is aan de oostkant de weg Lhee - Kraloo of westelijk via het Westeinde en de Anserdennen.

Fietspad langs het Holtveen
Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden