Ga direct naar inhoud
Nieuws

Meer telroutes heidehommel Dwingelderveld

30 augustus 2023 | Sanne van Gemerden

Met laarzen en een rugzak lopen boswachter Lars Kampjes en Dominic Dijkshoorn, medewerker van EIS kenniscentrum insecten, door de natte struik- en dophei van het Dwingelderveld. Ze zijn vandaag op zoek naar heidehommels. Deze blonde hommels komen voor op natte heidevelden. Het Dwingelderveld is één van de locaties waar deze hommel nog redelijk vaak wordt gezien, maar het is onvoldoende bekend hoe het staat met de soort. Met telroutes kan dit goed worden gevolgd en zo kan Natuurmonumenten deze bedreigde diersoort beter beschermen.

Boswachter Lars

Herken de hommel

Denk je nog steeds dat alle hommels hetzelfde zijn? Vergis je niet, want er worden 21 soorten hommels gezien in Nederland, die er allemaal nét even anders uitzien. De heidehommel is een kleine soort met diverse kleuren. Om het extra moeilijk te maken heeft ze qua uiterlijk veel gemeen met de akkerhommel en de moshommel. Je herkent haar aan een vlakje oranje of kastanjebruine beharing op haar rug. Haar achterlijf heeft bleekgele strepen waar soms een roestkleurige vleug over zit. Ze heeft zwarte ogen met daaromheen, ook tussen de ogen, bleekgele of blonde beharing. Heidehommel volkjes bestaan meestal uit 50 tot 120 werksters. Het nest vind je onder dophei, graspollen of mos, net óp of net onder de grond.

Lees hier meer over een onderzoek op het Dwingelderveld in 2019

Heidehommel

Heidehommel

Vliegen als de hei bloeit

Dominic zet zich in voor de uitbreiding van het hommelmeetnet voor zeldzame hommels. Hij zegt: “Heidehommels zijn zeldzaam en staan als ‘bedreigd’ op de Rode Lijst van Bijen. Je ziet ze vliegen tussen april en september dat is, voor een hommelsoort, een beetje laat in het seizoen. Een andere hommel, de aardhommel, zie je bijvoorbeeld soms al vanaf februari vliegen. Heidehommels profiteren, zoals hun naam al zegt, van de bloei van dophei en struikhei. Deze bloeien meestal van juni tot en met september, dus ze stemmen hun vliegmoment hierop af. Daarnaast vliegen ze ook op andere soorten om nectar te halen.”

Dophei

Dophei, een geliefde plant voor de heidehommel

Meetnet

Om meer te weten over de aantalsontwikkeling van de heidehommel op het Dwingelderveld onderzoeken EIS en Natuurmonumenten vandaag waar meer telroutes gewenst zijn. In de komende jaren worden deze routes dan regelmatig gelopen door vrijwilligers op zoek naar de heidehommel. Boswachter Lars: “Uit onderzoek weten we dat de heidehommel op het Dwingelderveld best veel wordt gezien. Daarom is het logisch om hier meer telroutes neer te leggen. Zo houden we bij of het aantal hommels toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Dit gaat Natuurmonumenten helpen om de juiste beheermaatregelen te nemen voor de bescherming van deze soort.”

Heidehommel

Zelf aan de slag

Iedereen kan iets doen voor hommels. Denk bijvoorbeeld aan bloeiende planten in de tuin. In de winter help je ze door hoopjes takken en bladeren te laten liggen. Daar overwinteren de hommelkoninginnen in. Help de hommels ook door gifvrije plantenbeschermingsmiddelen te gebruiken en zoveel bloemen te laten staan. Wil je ook meedoen met het onderzoek? Meld je dan hier aan als vrijwilliger bij het meetnet hommels daar is een filmpje en een instructie voor het tellen van hommels te vinden. 

Verbena Bonariensis
Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)