Ga direct naar inhoud
Nieuws

Programma Natuur: miljoenen voor herstel Drentse natuur

24 augustus 2021 | Sanne van Gemerden

Stikstofneerslag is een groot, vaak onzichtbaar, probleem in Drenthe. De provincie Drenthe gaat zo snel mogelijk beginnen met de aanpak hiervan in natuurgebieden zoals het Dwingelderveld. Ruim zeventig miljoen euro stelde het Rijk hiervoor beschikbaar en voor gedeputeerde Henk Jumelet is het menens: “We gaan voor een extra boost in het natuurherstel."

Ochtendwandeling op het Dwingelderveld

Het belangrijkste doel van het Programma Natuur is natuurgebieden herstellen. Daar waar de stikstof neerslaat groeit opeens veel meer gras tussen de heide of ontstaat ruigte op het kale zand. De oorspronkelijke heide of andere flora wordt overwoekerd en dieren die hier van nature in voorkomen verdwijnen. De komende jaren gaan maatregelen zoals het dempen van greppels en sloten, het opschonen van vennen en verwijderen van grond vol met fosfaten de Drentse natuur verbeteren. Het authentieke stikstofarme milieu komt terug, wat goede kansen geeft aan planten en dieren die hiervan afhankelijk zijn.

Geen volledige oplossing

"Het Programma Natuur is een deel van de oplossing van de stikstofproblematiek", weet ook Henk Jumelet. In Drenthe slaat niet alleen in twaalf van de veertien Natura 2000-gebieden te veel stikstof neer, maar ook in alle andere bos- en heidegebieden. Door de aanpak worden de gebieden tijdelijk weer in orde gemaakt, maar er blijft elke dag te veel stikstof vallen. Zonder dat probleem aan te pakken heeft het Programma Natuur niet zo veel zin.

Snel aan de slag

De plannen van het Programma Natuur liggen klaar om na de zomer uitgevoerd te worden. Eric Menkveld van Natuurmonumenten wil zo snel mogelijk beginnen in diverse gebieden zoals het Holtingerveld, het Mantingerveld en Leggelderveld: “In het Holtingerveld gaan we vennen opknappen en her en der wat greppels dichten. Zo blijft het water langer in het gebied en dat is goed voor natuurlijke processen. In het Mantingerveld maken we een robuuste doorgang voor dieren onder de Hoogeveense weg door". In het uitvoeringsprogramma staan de maatregelen in andere Drentse gebieden beschreven. Jumelet: "Of het genoeg zal zijn, moet blijken. We hebben in ieder geval heel veel plannen waarvan wij zeggen dat die nodig zijn om de natuur sterker te maken."

gentiaanblauwtje

Gentiaanblauwtje

Het gentiaanblauwtje vliegt nog op het Dwingelderveld en is voor haar voortplanting volledig afhankelijk van de klokjesgentiaan in combinatie met waardmieren.

Keuzes maken

Er zijn ook natuurgebieden die nu niet worden verbeterd. Voor het Programma Natuur zijn de meest gevoelige en kansrijke gebieden uitgekozen. Daar worden de beste resultaten verwacht. Eric Menkveld: "Je kiest wat je het meest noodzakelijk vindt en wat je het snelst uit kunt voeren." Met deze maatregelen zijn blauwe klokjesgentianen in Drenthe binnenkort weer op meer plaatsen te bewonderen.

Sanne van Gemerden
Sanne van Gemerden

Boswachter communicatie en beleven Zuid Drenthe Tijdelijk persvoorlichter (feb, mrt, apr)