Ga direct naar inhoud
Nieuws

Teken de petitie en voorkom afschot edelhert in Drenthe

23 november 2020 | Natuurmonumenten

Al twee jaar loopt er een edelhert rond in Drenthe. Dit dier leeft daar in zijn ééntje en is zelf vanuit de Veluwe naar het noorden getrokken. Nu wil de provincie het edelhert af laten schieten. Help mee om dit te voorkomen en teken de petitie.

160-word-lid-achtergrond

Een prachtig en in Drenthe zeldzaam wild edelhert houdt de gemoederen druk bezig. Ondanks dat het dier al twee jaar bijna ongezien rondloopt gaan er nu stemmen op om het af te schieten. Wij zien daarvoor geen enkele noodzaak en roepen juist op dit hert de ruimte te gunnen in de Drentse natuur.

 

Petitie

Gelukkig zijn er meer natuurliefhebbers die het dier een warm hart toedragen. Om aan te tonen dat er weldegelijk draagvlak is voor de aanwezigheid van wilde dieren in Drenthe is met steun van verschillende groene organisaties een petitie gestart. Wij roepen iedereen op deze petitie te ondertekenen.

Herkomst

Het volwassen mannetje laat zich zelden zien, maar door deskundigen worden af en toe sporen gevonden. Ook staat het dier soms op beelden afkomstig uit cameravallen. Bij sporenonderzoek werd ook een DNA-analyse uitgevoerd op uitwerpselen om daarmee de herkomst te bepalen. Verrassend genoeg is het dier verwant aan de edelherten die leven in het Kroondomein op de Veluwe. Daarmee is het ook waarschijnlijk dat dit wilde dier eigenstandig de tocht vanaf de Veluwe naar Drenthe heeft volbracht.

Een enorme prestatie als je bedenkt dat daarbij de IJssel, de Vecht en meerdere kanalen en snelwegen zijn gekruist. Daarmee is dit wat ons betreft ook een hert om heel veel respect voor te hebben en alle reden om hem te verwelkomen in de natuur in Drenthe.

Veilig oversteken

Daar denkt niet iedereen zo over. Ondanks dat het dier al twee jaar onopvallend en zonder schade te veroorzaken zijn weg vindt in Drenthe gaan er nu stemmen op hem af te schieten. Naast bestuurlijke argumenten (er is geen beleid..?) wordt daarnaast de verkeersveiligheid als belangrijke reden genoemd.

Dit prachtige hert bewijst dat het ook zonder beleid zijn weg in de Drentse natuur kan vinden. Bovendien is hij geslaagd voor zijn verkeersexamen, want hij kijkt kennelijk goed uit bij het oversteken en weet problemen prima te omzeilen. 

Edelhert

Solitair mannetje edelhert

Ruim baan

Boswachter Ruud Kreetz werkt in Drenthe en sprak met een journalist van RTV-Drenthe over het edelhert: "Er verdwijnen steeds meer rasters en er worden ecoducten aangelegd. De herten op de Veluwe krijgen de gelegenheid om rond te zwerven en dat doen ze dus ook. Volgens ervaren faunabeheerders is het vrijwel onmogelijk een wild edelhert over te plaatsen. Het edelhert in Drenthe heeft ook geen enkel probleem met barrières: hij steekt gewoon het Oranjekanaal of de A28 over. De ene keer zit hij aan de zuidkant van het kanaal, de volgende keer aan de noordkant."

Ook het feit dat het om een enkel dier gaat betekent volgens Kreetz absoluut niet dat het dier is uitgezet: "Flauwekul. Juist mannelijke edelherten leven solitair en verplaatsen zich ook als solitair dier van de ene naar de andere plek."

Ecoducten

"Natuurlijk kun je daar aan twijfelen, maar uit de literatuur blijkt dat het heel goed mogelijk en zelfs heel normaal is. Het is bekend dat edelherten grote afstanden af kunnen leggen. Het is vrij normaal dat mannelijke edelherten afstanden afleggen van honderd kilometer of meer buiten hun oorspronkelijke leefgebied. Op die manier ontdekken ze nieuwe leefgebieden.

Dat gebeurt vaker, ook in ons land. Zo werd in 2015 een Duits edelhert bij Assen doodgereden. "Vanuit de Noord-Veluwe trekken edelherten Flevoland in. Op de Sallandse heuvelrug wordt de laatste tijd regelmatig een edelhert gemeld. Rond Winterswijk zijn waarnemingen van Duitse edelherten."

"Ook het heimelijke gedrag duidt op een wild hert. "De provincie is gewoon slecht op de hoogte van het gedrag en de ecologie van deze dieren. Ik vind het kwalijk dat ze met dit soort argumenten komen. Zeg dan gewoon 'wij willen geen herten in Drenthe'. Eigenlijk is het van de zotte. We leggen voor honderden miljoenen een infrastructuur aan met ecoducten zodat die herten van de Veluwe komen, en als ze dat doen dan moeten ze dood.

Ruimte voor natuur

Waar het kan, laat Natuurmonumenten edelherten en andere grote zoogdieren zoveel mogelijk met rust. Edelherten en ander groot wild horen bij Nederland. Natuurmonumenten wil ze graag de ruimte geven. Ecoducten die rondom de Veluwe zijn aangelegd helpen daarbij. Net als vroeger zouden herten vrijer moeten kunnen rondtrekken.

Teken de petitie

Natuurmonumenten