Ga direct naar inhoud
Nieuws

Draag bij aan een succesvol broedseizoen

25 maart 2020 | Irma de Potter

‘Social distancing’, daar doen de dieren de komende maanden zeker niet aan. Zij hebben maar tot half juli de tijd om te daten, te paren, te broeden en voor hun jongen te zorgen. Het voortbestaan van hun soort hangt af van die paar maanden in het jaar. Rust is dan extra belangrijk en bezoekers kunnen daar aan bijdragen. Hoe? Gewoon door op de paden te blijven en de hond aan te lijnen!

nest wilde eend

Extra toezicht in broedseizoen

De lente barst los, het is een wake up call voor de meeste dieren in de natuur en maakt de voorplantingsdrift in hen wakker. Tegelijkertijd trekken ook mensen er massaal op uit om van de ontluikende natuur te genieten. Met toegangsregels zorgt Natuurmonumenten dat natuurbehoud en de beleving ervan goed samen gaan. De belangrijkste zijn: wandel alleen op wegen en paden en honden aan de lijn, mits anders aangegeven. In het broedseizoen zijn de boswachters extra alert op de naleving van deze regels.

"Realiseer je dat je te gast bent in het leefgebied van dieren.  Hun natuurlijke gedrag mag je dus niet verstoren"

Gewoontedieren

Dieren kunnen wennen aan vaste gedragspatronen van de bezoekers. Wandelaars en fietsers hoeven geen bedreiging te vormen, zolang zij op vaste tijden en veilige afstand blijven. En dat is op de paden waar dieren overdag de mensen gewend zijn. Het gaat mis als bezoekers en hun honden zich onvoorspelbaar gedragen door van de gebaande paden af te wijken of 's nachts het gebied in te gaan. Dit veroorzaakt heel veel stress bij dieren, met alle gevolgen van dien.

Daarom vraagt Natuurmonumenten de toegangsregels te respecteren en altijd op de paden te blijven en honden aan te lijnen.

Veel grondbroeders in natuur

In de natuur zijn ook veel vogels die hun nest op de grond bouwen en dus extra gevoelig zijn voor verstoring door wandelaars en honden. Vogels die van hun nesten worden verjaagd zijn vaak zo gestrest dat ze niet of niet op tijd terugkeren. De eieren koelen af en komen niet meer uit. Verstoring 's nachts vormt nog een groter risico, omdat afkoeling dan veel sneller optreedt.

In de weidevogelgebieden broeden kievit, wulp, grutto en tureluur op de grond, in het bos de houtsnip en in open heidegebieden de nachtzwaluw, veldleeuwerik, boompieper en roodborsttapuit.  

reekalfje

Reekalfjes

Over een paar maanden werpen ook de reegeiten weer hun kalfjes. Ze verbergen hun jong in het kreupelhout of hoge gras. Ze worden daar achtergelaten zodat de reegeit kan grazen. Honden en wandelaars die van de paden afwijken en op zo een reekalf stuiten laten een geur achter die er voor zorgt dat de reegeit haar jong kan verstoten.

 

Vogelkijkroutes

Ook vanaf het pad kun je dieren zien. Natuurmonumenten heeft bijvoorbeeld verschillende routes waar je goed vogels kunt spotten. Er staan ook twee routes op in Midden-Brabant. Kijk op www.natuurmonumenten.nl/vogels

Irma de Potter
Irma de Potter