Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuurherstel in de Loonse en Drunense Duinen

26 juni 2024 | Annette den Dulk

De natuur in de Loonse en Drunense Duinen staat onder druk. Leefgebieden van allerlei planten en dieren verslechteren, waardoor soorten dreigen te verdwijnen. Vanwege de beschermde Natura-2000 status van het natuurgebied kan Natuurmonumenten de komende jaren extra maatregelen uitvoeren om de natuur te versterken. Zo kan er een veel gezonder en robuuster leefgebied ontstaan. Een natuur waarin planten en dieren grotere kans hebben om te overleven, zich uit te breiden of terug te keren.

Stuifzandlandschap met heide

Wat maakt de Loonse en Drunense Duinen zo bijzonder?

Stuifzandlandschappen zijn in Europa een zeldzaamheid geworden. De planten en dieren die afhankelijk zijn van zo een dynamisch gebied zijn daardoor op steeds kleinere oppervlakten teruggedrongen en dus ook zeldzaam geworden. In de duinen zijn dat bijvoorbeeld dieren zoals de nachtzwaluw, levendbarende hagedis, allerlei zandbijen, blauwvleugelsprinkhaan en heivlinder. Maar ook de oude zomereiken en bijzondere korstmossen hebben het zwaar.

Welke maatregelen gaan we uitvoeren?

De komende jaren werken wij aan:

  • Bestrijden van de Amerikaanse eik
  • Het herstellen en verbinden van heideveldjes
  • Bodemonderzoek- en verbetering
  • Vitaler bos

Meer lezen én bijblijven

Alles over deze maatregelen, lees je op de speciaal hiervoor ingerichte pagina: www.nm.nl/natuurherstel-LDD

Op deze pagina vind je bijvoorbeeld de nieuwsbrief waarin we alles uitleggen over het bestrijden van de Amerikaanse eik. Via deze pagina blijf je op de hoogte van alle ontwikkelingen in het natuurherstel van de Loonse en Drunense Duinen.

Landelijke Programma Natuur 

De Loonse en Drunense Duinen maakt onderdeel uit van het Europese netwerk Natura 2000. Hiermee wordt de bijzondere diversiteit aan natuur, die wij nu nog in Europa hebben, extra beschermd. Dat gebeurt door het in stand houden en vergroten van leefgebieden van planten en dieren. De Provincie Noord-Brabant heeft in totaal 21 Natura 2000-gebieden en voor 15 daarvan heeft de Provincie beheerplannen opgesteld. Ook voor de Loonse en Drunense Duinen staan in het beheerplan afspraken die moeten bijdragen aan de verbetering van leefgebieden. De Provincie Noord-Brabant stelt nu vanuit het Landelijk Programma Natuur  voor de komende jaren geld beschikbaar om te werken aan systeemherstel in Natura 2000-gebieden. Vanuit die middelen kan Natuurmonumenten de hierboven genoemde maatregelen uitvoeren.

Waarom is natuurherstel nodig?

Annette den Dulk
Annette den Dulk