Ga direct naar inhoud
Nieuws

Omleidingen over de heide in de Loonse en Drunense Duinen

22 april 2024 | Annette den Dulk

Het is broedseizoen! Sommige natuurgebieden sluiten in deze periode paden af, zodat de dieren in alle rust veilig de kraamperiode door kunnen komen. Want: de kraamkamer van Moeder Natuur is nu extra kwetsbaar. De combinatie van het broedseizoen met de vele paden die onder water staan, stelt ons voor een grote uitdaging. Boswachter Cecile Gulikers: “We zien dat veel mensen geneigd zijn om een drogere route te zoeken. Ook dwars door de heide waar nu vogels als de roodborsttapuit en veldleeuwerik hun nestjes hebben. Wij maken ons hier grote zorgen over.” Een gebied zo groot als de Loonse en Drunense Duinen is onmogelijk af te sluiten. Bovendien gunnen we iedereen zijn of haar ontspanning in de natuur, maar het is ook de taak van Natuurmonumenten om de natuur te beschermen. Daarom is gezocht naar andere oplossingen, zoals het omleiden van routes en extra bebording en uitleg in het gebied. En de herhaalde oproep om je aan de regels te houden: blijf op de paden (volg een eventuele omleiding), hond aan de lijn en neem je afval mee!

roodborsttapuit in de heide

Nesten op de grond

De natuur in de Loonse en Drunense Duinen is op dit moment één grote kraamkamer: dat geldt voor wild zoals de das, ree en vos, maar ook voor alle vogels. Een deel van de vogels maakt een nest op de grond: de nachtzwaluw, veldleeuwerik, boomleeuwerik, graspieper en roodborsttapuit zijn voorbeelden van ‘grondbroeders’ in de duinen. Annette den Dulk, boswachter Communicatie en Beleven: “De dieren met hun nesten of jongen op de grond zijn extra kwetsbaar nu wandelaars paadjes zoeken om droge voeten te houden. Afgelopen week zag ik een paar kinderen slootjespringen in de heide. Heel erg leuk voor die kinderen, maar jammer genoeg verjagen ze daarmee wel de vogels van hun nest. Het is aan ons om iedereen daar op te attenderen. Want: als je snapt waarom je op de paden of het stuifzand moet blijven, ben je ook eerder geneigd om je eraan te houden.” 

Water in de Loonse en Drunense Duinen

Water in de Loonse en Drunense Duinen

Tijdelijke omleidingen 

Boswachter Cecile heeft het water in de Loonse en Drunense Duinen in kaart gebracht. Dit heeft ze vervolgens op een kaart met alle wandelroutes door het gebied gelegd. Cecile: “Met die gegevens hebben we door het kwetsbare heidegebied tijdelijke omleidingen van de bestaande routes op kaart ingetekend. Inmiddels hebben we dat ook in het gebied met bebording duidelijk gemaakt én zijn vermeldingen in de wandelroutes op onze website gemaakt.” Naast routes van Natuurmonumenten lopen er ook andere wandelingen via knooppunten door het natuurgebied. Omdat je op basis van knooppunten zelf je route kunt maken, zijn die paden niet meegenomen in eventuele omleidingen. Annette: “Dit hebben we doorgegeven aan de partners van knooppuntenroutes zodat zij ook via hun kanalen wandelaars kunnen oproepen om niet door de kwetsbare heide een alternatief te zoeken.”

Vies

Ook op de mountainbikeroutes staan grote plassen. Daar konden we heel lang niets aan doen, omdat het gewoonweg veel te nat was om met materieel aan de slag te kunnen. Inmiddels zijn er twee omleidingen gemaakt en laten de mountainbikers zich weer positief uit over de routes. Helaas zijn niet alle plassen om te leggen. Boswachter Jan Verhagen, verantwoordelijk voor de mountainbikeroutes: “We zien ondanks de omleidingen toch nog verse sporen van fietsers buiten de route. Dat heeft op de eerste plaats een negatief effect op de beschermde natuur. Daarnaast is het nu ook nog broedseizoen en is kans op verstoring van nesten groot. Dus blijf alsjeblieft op de mtb-route. En trouwens… een beetje mountainbiker komt vies thuis na een rondje fietsen in het bos!”

Trappelen 

Op de ruiter- en menroutes staat ook water. Cecile: “We hebben deze routes zoveel mogelijk losgekoppeld van de wandelpaden om de recreatiestromen te spreiden. Bovendien trappen de paardenhoeven de bosgrond flink los. Hierdoor zijn de paden nu met al dat water niet meer bruikbaar voor wandelaars, die dan vervolgens weer een alternatieve route zoeken om de plassen heen.” De oproep aan ruiters is dan ook: blijf op de ruiterpaden of zoek het stuifzand op.

Paarden in het stuifzand van de Loonse en Drunense Duinen

Paarden in het stuifzand van de Loonse en Drunense Duinen

Op kraamvisite

Wie op kraamvisite gaat, weet dat rust, hygiëne en een beetje afstand belangrijk zijn voor een kersvers gezin. De kraamkamer van Moeder Natuur vraagt om precies hetzelfde. Juist de grondbroeders lopen extra risico om vertrapt of verjaagd te worden. Daarom vragen wij je om nu extra respectvol met de natuur om te gaan: blijf op de paden (volg de omleidingen!), houd de hond aan de lijn en laat geen afval achter. Je kennis testen over het broedseizoen? Doe de broedquiz!

Annette den Dulk
Annette den Dulk