Ga direct naar inhoud
Nieuws

Het is weer tijd voor de lepelaars om nesten te bouwen

26 maart 2024 | Cynthia Borras

De eerste lepelaars zijn alweer terug op Schiermonnikoog. De lepelaars die bij de Westerplas broeden waren al begin februari als eerste terug. De lepelaars van de Oosterkwelder komen wat later aan uit hun overwinteringsgebieden. Als je nu naar de Westerplas gaat zie je ze met takken vliegen. Hun nesten bouwen ze aan de randen van de plas, in het riet of hoog in de wilgen.

Lepelaar bij de Westerplas

Lepelaars hebben al van natuur een ‘’aparte’’ snavel maar als je ze met een tak ziet vliegen vraag je je af hoe ze daarmee ooit een mooi nest gebouwd krijgen. Of we dat als mensen ‘’mooi’’ vinden zal hun een zorg wezen, als hun partner het maar mooi vindt. Beide lepelaars brengen takken naar het nest, vaak zo groot dat ze hun buren ermee om hun ‘’oren’’ slaan. Niet alleen brengen ze takken naar het nest, er zijn lepelaars die hun nest bekleden met Zeesla, Schorrenkruid of Zeealsem, maar ook plastic is populair. Het hele seizoen gaat het takken brengen door. Na het aflossen van het broeden, vliegen de lepelaars niet direct weg naar het wad om te gaan eten, maar brengen vaak hun partner eerst nog een tijdje lang takken. Soms worden de takken gewoon van het nest van de buren gepikt. Sommige nesten zijn amper een nest te noemen, andere zijn zo’n 10 cm hoog en er zijn er van een halve meter. Op de kwelder zijn dat de nesten die met een grote storm en een springtij niet overstroomd raken. Eén van onze beroemde lepelaars, die we ‘’Lauwers’’ hebben genoemd, omdat hij iedere avond vanaf zijn nest op de kwelder naar de Lauwersmeer vliegt om daar te eten, broedt op de rand van de kwelder, vlakbij het wad. Die slimmerik maakt geen hoog nest maar bouwt al acht jaar z’n nest op een hoge richel op de kwelder. Zelfs met een hoge vloed is het nest tot nu toe niet overstroomd. In de Westerplas broeden de lepelaars in de bomen of net aan de rand van de plas op de grond. In de Westerplas lopen de nesten minder kans overstroomd te raken. Alhoewel het water daar weleens zo hoog staat dat de nesten op de grond ook gevaar lopen. Broeden in de bomen lijkt daarom een goeie strategie, alleen moet het nest dan wel stormbestendig gebouwd zijn. Nestbouw is niet zomaar iets, het is erop of eronder.

(Tekst: Petra de Goeij - Onderzoeksmedewerker Rijks Universiteit Groningen - BirdEyes - Werkgroep Lepelaar)

Nest lepelaar
Cynthia Borras
Cynthia Borras