Ga direct naar inhoud
Nieuws

Foto's natuurherstel Duin en Kruidberg

02 februari 2023 | Jowien van der Vegte

Half januari is gestart met natuurherstel in Duin en Kruidberg. Dit jaar worden dichtgegroeide plekken in en langs duinbossen aangepakt: op plekken waar heel veel Amerikaanse vogelkers staat worden eerst struiken weggehaald en wordt daarna geplagd. Plaggen is het ondiep afgraven van de bovengrond, met daarin alle wortels en zaden van de Amerikaanse vogelkers. Hiermee wordt de Amerikaanse vogelkers effectief verwijderd.

Amerikaanse vogelkers in Duin en Kruidberg

Eerst worden gebieden waar een hoog risico op resten munitie is, gemaaid of geklepeld en dan nagezocht op munitie. Dat gebeurt lopend: een persoon trekt een bijzonder apparaat op een aluminium wagentje over het glooiende duinterrein. Het apparaat spoort metalen voorwerpen in de bodem en is heel gevoelig.

metaaldetectie in Duin en Kruidberg

metaaldetectie in Duin en Kruidberg

Daarna worden struiken en bomen weggehaald, als voorbereiding voor het plaggen.

Amerikaanse vogelkers wordt aangepakt aan bosranden in Duin en Kruidberg

Amerikaanse vogelkers wordt aangepakt aan bosranden

In gebiedsdelen waar Amerikaanse vogelkers niet heel dicht staat, worden met de steekschop en minikraantjes de ongewenste struiken weggehaald. De struiken worden afgevoerd.

aanpak Amerikaanse vogelkers met klein materieel in Duin en Kruidberg

aanpak Amerikaanse vogelkers met klein materieel

Amerikaanse vogelkers wordt afgevoerd in Duin en Kruidberg

Amerikaanse vogelkers wordt afgevoerd

Het hout wordt afgevoerd. Het grote materieel rijdt via een speciale werkroute om wandel- en fietspaden te ontzien. Rijplaten beschermen de bodem tegen insporing.

werkpad natuurherstel Duin en Kruidberg

werkpad voor de zware machines en wagens

De Schotse hooglanders zijn best nieuwsgierig en komen regelmatig even kijken op de werklocaties.

Schotse hooglanders bij werkpad Duin en Kruidberg

de Schotse hooglanders komen regelmatig kijken

Schotse hooglanders bij werkplek natuurherstel Duin en Kruidberg

Het plaggen begint rond 10 februari. Al het werk stopt op 15 maart in verband met het broedseizoen. Na de zomer gaat het weer verder.

In duinbossen horen ook open plekken met soorten van duingrasland en kaal zand. Deze plekken zijn in de afgelopen decennia versneld dichtgegroeid, mede als gevolg van de stikstofdepositie. Amerikaanse vogelkers is plaatselijk gaan woekeren en verdringt de kenmerkende duinplanten en dieren. Door deze open ruimten te herstellen ontwikkelen de stukjes zich weer tot duingrasland en hebben soorten van overgangen tussen open duin en gesloten bos een belangrijk stuk leefgebied terug. Dit zijn mooie planten als valse salie, glad parelzaad, ruig viooltje, donderkruid, borstelkrans en welriekende salomonszegel. Ook de zandhagedis en vlinder zoals de bruine eikenpage en de opvallende keizersmantel hebben open plekken met warmte en bloemen nodig.

Heb je vragen? Spreek een van de boswachters aan of lees eerdere nieuwsberichten en meer over het probleem en de aanpak in Duin en Kruidberg op: https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/programma-aanpak-stikstof .

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter