Ga direct naar inhoud
Nieuws

Grenspaal gevonden bij natuurherstelwerk

14 februari 2020 | Jowien van der Vegte

In Duin en Kruidberg wordt gewerkt aan natuurherstel. Er worden struiken weg gehaald en er wordt geplagd. Hierbij is een historische grenspaal weer tevoorschijn gekomen.

kleine stuifplek met duinviooltjes

Doel natuurherstel

Natuurmonumenten laat in Nationaal Park Zuid-Kennemerland op meerdere kleine stukken verruigd duingrasland struiken weghalen. Daar worden later kleine stuifkuilen gemaakt. Ook wordt in Duin en Kruidberg jonge Amerikaanse vogelkers verwijderd. Met deze maatregelen werken we aan het behouden en vergroten van de biodiversiteit. Duindoorn en verschillende grassoorten groeien zó hard, dat zeldzamere bloemen en kruiden geen kans krijgen. Terwijl die echt bij het duin horen en belangrijk zijn voor veel insecten.

Historische waarde grenspalen

De gevonden grenspaal heeft de inscriptie ‘RL15’ en gaf de grens aan van de waterschappen Rijnland en Hondsbossche. Nu loopt die grens bij het Noordzeekanaal. Er was wel bekend waar die paal ongeveer stond maar jarenlang was hij niet te vinden doordat er hoog en dicht struikgewas stond. In 2007 was deze paal nog net te zien, maar daarna is hij verdwenen in het snel uitbreidende struikgewas van duindoorns. Grenspalen zijn in het verleden geplaatst door waterschappen, gemeentes en particuliere eigenaren. Langs de blauwe wandelroute door Duin en Kruidberg kom je langs grenspaal RL11A, uit dezelfde serie als de nu hervonden paal RL15. Daar staan er nu zelfs twee: de eigenlijke paal is lang zoek geweest, er is een vervangende paal geplaatst, maar de eerdere paal werd weer gevonden en is teruggeplaatst in 2011.

Grenspaal

grenspaal RL11A

Stuivend zand helpt biodiversiteit

Op meerdere plekken worden dit jaar kleinschalig stukjes afgeplagd en er worden stuifkuilen aangelegd. De geplagde stukken gaan zich ontwikkelen tot bloem- en kruidenrijk duingrasland, en de stuifkuilen zorgen voor een dun laagje vers zand over omliggende graslanden. Dit zorgt ervoor dat de typische duinplanten voldoende kalk hebben, wat voor deze duinplanten nodig is om goed te groeien. De diversiteit van planten en insecten wordt zo veel groter. Ook worden grote groeiplaatsen van bijvoorbeeld duindoorn verkleind, waardoor er ook meer open en bloemrijk duingrasland ontstaat. En het gebied wordt meerdere keren nagelopen op nieuwe Amerikaanse vogelkers. De nieuw opgekomen vogelkersjes worden verwijderd. Meer over de invloed van stikstof en natuurherstelmaatregelen lees je bij onze standpunten en hier.

Kom wandelen in het Nationaal Park

Wandel zelf langs prachtige stukken duingrasland en zie waar we het voor doen. Er zijn veel gemarkeerde wandelroutes in Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Aanraders zijn de beschreven route ‘Landgoed Duin en Kruidberg’ van 13km die je kunt downloaden van de website van Natuurmonumenten en de Konikroute. Deze volgen een stuk de blauwe route en dan kom je ook langs de dubbele grenspaal RL11A.

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter