Ga direct naar inhoud
Nieuws

Kijk mee met de boswachter: werkzaamheden in Duin en Kruidberg

02 november 2020 | Jowien van der Vegte

In Duin en Kruidberg wordt deze weken hard gewerkt aan natuurherstel. Er zijn grote stukken kaal gemaakt en er zijn bomen weggehaald. Het ziet er groots uit. De boswachters krijgen regelmatig vragen van bezoekers en omwonenden over het werk. Boswachter Jowien van der Vegte legt met film en foto's uit wat je ziet.

nieuwe kansen voor duingrasland in Duin en Kruidberg

Het probleem: Amerikaanse vogelkers, grasruigte en weinig wind

Waarom we hier machines inzetten voor natuurbeheer? Omdat de Amerikaanse vogelkers nog steeds niet weg is. En omdat er grote stukken zijn met hoog ruig gras waar nauwelijks nog iets anders kan groeien. De grazers houden ook niet van dat gras.

De natuur heeft zwaar te lijden door een te veel aan stikstof, veroorzaakt door landbouw, industrie en verkeer. Stikstof is een voedingsstof voor planten. Maar te veel stikstof zorgt voor onbalans in het voedselaanbod. Sommige plantensoorten gaan hard groeien, zoals de Amerikaanse vogelkers, waardoor ze andere soorten verdringen. Voor sommige soorten is teveel stikstof giftig. Als we niks doen, verdwijnen er plantensoorten, en daarmee ook de dieren die daarbij horen.

Kijk mee met de boswachter: het probleem

Amerikaanse vogelkers in herfstkleuren

Amerikaanse vogelkers in herfstkleuren

jonge Amerikaanse vogelkers op een duinhelling

jonge Amerikaanse vogelkers op een duinhelling

Grote ingrepen zijn grote nieuwe kansen

Een aantal jaar geleden hebben we de grote zaadverspreidende Amerikaanse vogelkersbomen weggehaald. In de grond zit nog veel zaad en er groeien heel veel jonge struikjes op, die als ze groter worden ook weer zaad (bessen) gaan verspreiden. In grote delen van het gebied worden handmatig, met een steekschop, de jonge struikjes weggestoken. Op plekken waar er teveel bij elkaar groeit, wordt het groter aangepakt. Ook stukken met alleen maar hoog ruig gras, waar bijna niks anders meer groeit, worden meegenomen. Groot ingrijpen is nodig omdat grote stukken zo verruigd zijn. En groot ingrijpen geeft grote nieuwe kansen. De echte duinplanten, bloemen en kruiden hebben variatie nodig: stukjes open zand, stukjes met kort gras, met langer gras, met korstmossen of mossen. Die afwisseling zorgt ervoor dat elke planten- en diersoort zijn leefgebiedje heeft. Met de grote ingrepen zijn ze niet afhankelijk van een postzegeltje maar hebben ze een groot gebied met nieuwe kansen.

Kijk mee met de boswachter: de aanpak

groot werkverkeer
aanpak Amerikaanse vogelkers

bijna klaar: er staat nog een klein randje Amerikaanse vogelkers

Kijk op je tochtjes door Duin en Kruidberg telkens even naar zo’n plek waar nu gewerkt is. Je zult zien dat het steeds verandert en steeds een beetje mooier wordt.

Bomen weg

In open duin en duingrasland horen struiken en her en der een boom. Teveel bomen en teveel massa aan struiken maakt dat de kleine planten, bloemen en kruiden geen kans meer krijgen. Het open duin wordt geleidelijk bos, en kleurige gevarieerde graslanden veranderen in eentonige dikke grasmatten. Door bomen weg te halen komt er meer wind het gebied in. Amerikaanse vogelkers houdt daar niet van. De typische duinplanten die we hier terug willen hebben, juist wel!

stapels boomstammen

stapels boomstammen wachten op transport

Natuur heeft eigen tempo

Hoe snel de kale stukken weer begroeien en wanneer we kunnen genieten van de bloemen en insecten, zal per stuk verschillen. In Duin en Kruidberg zijn gelukkig genoeg stukken met mooi duingrasland, waar al die soorten voorkomen en van daar uit kunnen ze zich verspreiden naar de nieuwe stukken.

bloemrijk duingrasland

bloemrijk duingrasland

ideaal voor bloemen en insecten

ideaal voor bloemen en insecten

Meer uitleg over het project en wat er vorige jaren al gedaan is kun je lezen op: https://www.natuurmonumenten.nl/projecten/programma-aanpak-stikstof

Meer uitleg over verschillende soorten werkzaamheden voor natuurherstel zie je hier:

https://www.np-zuidkennemerland.nl/12366/over-het-park/duurzaam-beheer/herstel-van-beschermd-duingebied

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter