Ga direct naar inhoud
Nieuws

Natuur en landschap in binnenduinrand Zuid-Kennemerland: natuurgebied én agrarische bedrijven

22 oktober 2021 | Hilde van der Klei

De binnenduinrand van Zuid-Kennemerland is een prachtige en belangrijke landschapszone. Van 5000 jaar oude strandwallen en jonge binnenduinen tot bossen en landgoederen. Die natuur maakt het gebied bijzonder en geliefd.

Bloemrijk grasland NPZK

De provincie Noord-Holland werkt, in het kader van Natuurnetwerk Nederland (NNN), aan een toekomstplan voor deze binnenduinrand. Natuur versterken door natuurgebieden (beter) met elkaar en met aangrenzend agrarisch gebied te verbinden, is een belangrijke verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. Voor 2027 wil de provincie in heel Noord-Holland 5600 hectare extra natuurgebied hebben ingericht. In Zuid-Kennemerland gaat het om 258 hectare. Gebieden waar meer ruimte komt voor natuur, en kwelwater niet gelijk wordt weggevoerd.

Goede natuurverbindingen

Voor veel planten en dieren is de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland als verbindingszone belangrijk. Betere verbinding betekent meer ruimte voor zeldzame en kwetsbare soorten en een grotere kans op overleving. En dat is belangrijk, want de natuur staat onder druk en soorten sterven uit.

In de binnenduinrand van Zuid-Kennemerland past de huidige inrichting van het gebied niet goed bij deze natuurlijke verbindingszone. Veehouderij, akkerbouw, paardenhouderijen, recreatie, landgoederen en woningbouw hebben hier een plek en al deze activiteiten samen zorgen ervoor dat dat natuurontwikkeling in de weg staat en er nu geen goede inrichting van het landschap mogelijk is.

Bloemrijke graslanden

De realisatie van het Natuurnetwerk Nederland is een verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland. Maar Natuurmonumenten voelt zich mede verantwoordelijk voor het gebied en wil uiteraard graag meedenken. Wij willen dat het gebied als een mooi natuurgebied wordt ingericht en beheerd. Dat er een geleidelijke natuurlijke overgang ontstaat van de duinen naar het binnenland, waar zuiver en voedselarm grondwater dat vanzelf naar boven komt zorgt voor een heel specifiek plantenleven. Een duinrand met hooiland dat vol staat met bloemen en een thuis biedt aan insecten. Het maakt Natuurmonumenten hierbij niet uit wie de eigenaar of beheerder is van deze waardevolle natuur. Ook particulieren, of de huidige eigenaren, mogen volgens de provincie de natuur beheren. 

Agrarisch natuurbeheer

De ontwikkeling van de weilanden als natuurgebied kan als kans worden gezien: er komt veel geld beschikbaar om de weilanden natuurlijker en bloemrijker te maken. Aantrekkelijker voor iedereen die er langs fietst, loopt en rijdt. Natuurmonumenten hoopt dat de provincie er voor kiest om te zorgen voor meer bloemenrijke weilanden. De voor het gebied ook zo kenmerkende koeien, paarden en schapen verdwijnen zeker niet overal uit het landschap. Agrarisch medegebruik blijft mogelijk in gebieden waar dit samen kan gaan met de kenmerkende natuur voor de binnenduinrand. Er staan straks alleen minder dieren in de wei.

Hilde van der Klei