Ga direct naar inhoud
Nieuws

Waarom is het belangrijk op wegen en paden te blijven?

26 januari 2021 | Eveline Blok

We zijn blij dat veel bezoekers ons Nationaal Park weten te vinden, maar we merken ook dat het nog niet voor alle bezoekers duidelijk is, waarom ze op de wegen en paden moeten blijven. Dit leggen we graag uit.

welkom op wegen en paden

Waarom is het belangrijk om op wegen en paden te blijven?

Eén van de belangrijkste redenen is dat dieren rustige gebieden nodig hebben. Er leven in het Nationaal Park vogelsoorten die bij verstoring verder van het pad af gaan broeden, omdat de drukte hen teveel is. Maar onderling willen ze ook weer niet te dicht op elkaar zitten. Als de soorten te dicht bij elkaar komen, zullen ze besluiten om hun broedpoging te staken.

Honkvast

Er zijn ook soorten die zo honkvast zijn dat ze wel op hun broedplaats blijven, maar dan telkens verstoord worden. Ze kunnen dan minder lang op het nest zitten, worden gestoord bij het voeren van jongen met als gevolg dat de jongen ondervoed raken. Omdat ouders de jongen achter laten zijn zij een gemakkelijke prooi voor andere dieren.

Rust

Vogels en zoogdieren worden vele malen gestoord tijdens het zoeken naar voedsel. Hierdoor hebben ze meer moeite hun jongen groot te brengen en te overleven in de winter. Vogels en zoogdieren hebben hun uren rust en slaap ook hard nodig. Als ze telkens gestoord worden omdat mensen hun leefgebied betreden, kan dat voor hen ingrijpende gevolgen hebben.

Koperwiek

Koperwiek

Kwetsbare duinsoorten

Ook wordt de bodem beschadigd door het lopen buiten wegen en paden en treedt er erosie op. Veel karakteristieke duinsoorten zijn kwetsbaar en kunnen slecht tegen betreding. In vochtige valleien, maar ook juist op droge stukken duin, worden planten makkelijk vertrapt als er mensen lopen.

Grotere verspreiding drukte

Een veel gehoorde vraag die we krijgen is “Waarom moeten mensen in Nationaal Park Zuid-Kennemerland op de paden blijven, terwijl je in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) wél van de paden af mag?” Het klopt dat je dat daar in het grootste deel van het gebied mag. De ervaring leert dat de meeste bezoekers in de AWD binnen een straal van een paar kilometer van hun startpunt (één van de entrees) blijven. De rest van het gebied is dan nog heel rustig. Doordat in Nationaal Park Zuid-Kennemerland ook prachtige fietspaden lopen, komen mensen veel sneller overal en is de menselijke drukte veel meer verspreid. Als je dan ook nog buiten wegen en paden zou mogen, is er veel te weinig rustig gebied over. Broedvogels, trekvogels, herten, roofvogels: ze hebben allemaal hun rust nodig om te slapen en genoeg voedsel te zoeken.

Daarom het verzoek, blijf op de wegen en paden. Samen beschermen we onze mooie natuur.

Wandelroutes Nationaal Park Zuid-Kennemerland

Tip: Neem je verrekijker mee.

Eveline Blok
Eveline Blok