Ga direct naar inhoud

Natuurherstel duinvallei Kennemerstrand

Vlakbij het IJmuiderstrand ligt een bijzondere duinvallei. Het is een natte duinvallei tussen de oude zeereep en de jonge duinenrij op het strand. De afgelopen jaren is dit gedeelte van de vallei overwoekerd doordat er geen beheer werd gedaan en stikstof. Onder andere riet, wilgen en duindoornstruweel hebben het gebied overwoekerd. Hierdoor zijn bijzondere planten die van oudsher voorkwamen, zoals parnassia, watermunt, dwergzegge, rietorchis, moeraswespenorchis, strandduizendguldenkruid en fraai duizendguldenkruid verdrongen.

Parnassia

Natuurmonumenten gaat de natuur in dit gebied herstellen. Tegelijk wordt het wandelpad iets aangepast om natuurwaarden te behouden. Deze duinvallei is een bijzonder gebied en dat moet zo blijven.

Wat gaan we doen?

Om de duinvallei in haar originele staat terug te brengen gaat Natuurmonumenten het riet, wilgen en duindoornstuweel verwijderen en de grond 25 centimeter afplaggen: de strooisellaag, plantenwortels en bagger worden verwijderd. Daarna laten we het gebied met rust, waardoor het zichzelf kan ontwikkelen tot bloemrijke vallei. We verwachten dat de van oudsher aanwezige planten en dieren vanzelf zullen terugkomen. Met jaarlijks maaien zal het gebied dan open en mooi blijven.

Om te voorkomen dat het herstellende gebied direct wordt aangetast, worden de wandelpaden in het gebied gedeeltelijk opnieuw ingericht. Het pad dat het gebied doorsteekt richting het stand wordt aan de zijde van de natte duinvallei voorzien van een (open) afrastering om te voorkomen dat mensen en honden het gebied in gaan. Het pad dat naar het zuiden loopt wordt verder oostelijk gelegd.

Wat merk ik van de werkzaamheden?

De werkzaamheden kunnen leiden tot tijdelijke lastigere begaanbaarheid en geluidshinder. Om hinder zo veel mogelijk te beperken, stemmen we verschillende werkzaamheden op elkaar af. Ook werken we als dat mogelijk is op rustige tijdstippen, zoals weekdagen en buiten vakanties. Ervaar je overlast van de werkzaamheden? Laat het ons weten via ons contactformulier of spreek de aanwezige boswachter aan.

Het gebied zal er na de werkzaamheden in eerste instantie kaal en onnatuurlijk uit zien. De natuur heeft een paar groeiseizoenen nodig om zich te ontwikkelen tot een bloemrijke vallei. Het gebied blijft na de werkzaamheden gewoon toegankelijk voor bezoekers. Ook hondenbezitters en hun viervoeters blijven onverminderd welkom. Wel verzoeken we iedereen gebruik te blijven maken van de paden en goed op te letten in de buurt van werkverkeer en machines.

Kennemerland

Wanneer zijn er werkzaamheden?

De werkzaamheden worden in het najaar van 2023 uitgevoerd. Daarna zal nog jaarlijks ongeplande periodiek onderhoud nodig zijn. 

  • 25 t/m 27 september 2023: Inrijden groot materieel
  • 28 september 2023: Verwijderen begroeiing en struweel
  • 29 september en 2 oktober 2023: Verwijderen riet en moerasruigte
  • 3 oktober 2023: Verwijderen wilgen
  • 3 oktober t/m 18 oktober 2023: Plagwerkzaamheden
  • 4 oktober t/m 20 oktober 2023: Zeven van geplagde grond
  • 23 t/m 25 oktober 2023: Opruimen en oplevering

De planning is altijd onder voorbehoud van bijvoorbeeld weeromstandigheden, andere werkzaamheden en omstandigheden. De actuele planning vind je altijd hierboven.

Heb je vragen over de werkzaamheden? Lees dan de FAQ hieronder of neem contact met ons op via ons contactformulier.

De werkzaamheden in Nationaal Park Zuid-Kennemerland worden gefinancierd door de Provincie Noord-Holland.

Wandelen in Kennemerstrand

FAQ natuurherstel Kennemerstrand 2023

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Kennemerstrand, strandopgang Strandvonderpad IJmuiderslag