Ga direct naar inhoud

Meijegraslanden

Tussen de Nieuwkoopse Plassen en het veenriviertje de Meije liggen de Meijegraslanden. In dit samen met boeren beheerde veenweidegebied komt weer steeds meer ruimte voor natuur. Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn om zeldzame soorten weer een plek te bieden.

Meijegraslanden

Samen met betrokken partijen heeft de stuurgroep Veenweiden Gouwe Wiericke een inrichtingsplan gemaakt om extra ruimte te geven aan planten en dieren die in de Nieuwkoopse Plassen voorkomen. Zo wordt er rietmoeras aangelegd als broedplek voor de roerdomp, een schuwe moerasvogel. Ook wordt schraal, voedselarm grasland gemaakt. Dat type grasland kwam vroeger veel voor op voedselarme vochtige laagveengronden, maar is door voedselrijke omstandigheden tegenwoordig zeldzaam in Nederland.

Daarnaast zal het gebied - veel meer dan het al is - een verbindingszone worden richting Bodegraven-Noord – Reeuwijkse Plassen. Het maakt de Nieuwkoopse Plassen sterker!

Roerdomp

Roerdomp

De achtergronden

Al enkele decennia is er discussie over de toekomst van de Meijegraslanden. Tot er in 2013 een breed gedragen akkoord kwam tussen de belanghebbenden (Provincie, agrariërs, gebiedspartijen en Natuurmonumenten). Lees hier meer over de achtergronden van het project. 

Natuur

Het doel van de inrichting is het beschermen en verbeteren van de zeldzame natuur in de Nieuwkoopse Plassen. Lees hier welke planten en vogels baat hebben bij het versterken van de natuur. 

Het inrichtingsplan!

Er ligt nu een inrichtingsplan dat uitwerking geeft aan dit akkoord. Op drie plekken in de Meijegraslanden gaan werkzaamheden plaatsvinden. Hieronder een link naar het inrichtingsplan van ieder deelgebied, van west naar oost.

Ocerzichtskaart

Overzichtskaart Meijegraslanden

Planning

Streven is dat in 2024 delen van de Meijegraslanden ingericht zijn. De actuele planning plaatsen we hier

Vergunningen

Voor de realisatie van de nieuwe natuur in de Meijegraslanden zijn meerdere vergunningen nodig. Op deze pagina een overzicht met de actuele status per vergunning.

Vraag en antwoord

Bij het opstellen van het ontwerp hebben we ook overleg gehad met omwonenden, pachters, Werkgroep Meijebelangen, Buurtcomité de Stichtse Meije en Stichting Behoud Meijegraslanden. Naar aanleiding van de vragen die uit dit proces naar voren kwamen, hebben wij onze Vraag en Antwoord opgesteld. Het gaat van het ontwerp tot de waterhuishouding, van graafwerkzaamheden tot overlast van muggen. 

Bekijk hier de vragen met antwoorden.

Vraag het de boswachter

Het is ook mogelijk om de boswachters van Natuurmonumenten vragen te stellen over de realisatie van de natuur in de Meijegraslanden. Staat je vraag niet in onze Vraag en Antwoord, stel hem aan boswachter Juriaan van Leeuwen op [email protected].

Bezoekersinformatie

Bereikbaarheid

    Werkschuur de Kievit