Ga direct naar inhoud
Nieuws

De schop is in de grond in Meijegraslanden!

22 januari 2024 | Juriaan van Leeuwen

Tussen de Nieuwkoopse Plassen en het veenriviertje de Meije liggen de Meijegraslanden. In dit samen met boeren beheerde veenweidegebied komt meer ruimte voor natuur. Na tientallen jaren van gesprek en planvorming is de schop is in de grond gegaan!

prachtig ,zo'n Roerdomp in het riet,mooie schutkleur!je ziet ze niet o vaak .echt een mooi momentje

Noodzaak

De Nieuwkoopse Plassen is een Natura 2000-gebied, dat betekent dat het van grote Europese waarde is, met alle verantwoordelijkheden van dien. Provincie, boeren, rietsnijders en vrijwilligers zetten zich in om de bijzondere planten en dieren die passen binnen deze status te beschermen, behouden en hun leefgebied versterken. De inrichting die nu plaatsvindt zorgt voor meer ruimte voor dieren en planten die onder druk staan.

Boswachter Juriaan van Leeuwen: “Naast dat de inrichting noodzakelijk is om te voldoen aan de Europese doelen, is het ook gewoon heel goed voor de natuur rond de Nieuwkoopse Plassen. We mogen er trots op zijn dat we hier midden in de drukke Randstad een fantastisch gebied hebben, waar rust, natuur en landschap behouden zijn gebleven. Met de realisatie van dit project blijven deze waarden ook voor de toekomst goed beschermd.”

Meijegraslanden

Meijegraslanden

Wat gebeurt er?

De gronden waarop gewerkt wordt zijn allemaal in eigendom van Natuurmonumenten. Voordat de kranen het veld in reden was het gebied een grasland waarvan de bodem de afgelopen eeuw vanwege ontwatering is gedaald en waar de grutto en pinksterbloem langzaam verdwenen zijn.

Allereerst worden twee delen tegen de Nieuwkoopse Plassen aan ingericht als moeras; een natte overgangszone waar vooral riet komt te staan. ”Dit wordt een paradijs voor talloze soorten rietvogels, met de roerdomp voorop. Dit moeras komt een paar jaar na de inrichting onder water te staan; perfect voor een roerdomp om in te gaan broeden. Maar ook vogels als snor, blauwborst, rietgors en kleine karekiet profiteren direct van deze nieuwe natuur”, aldus van Leeuwen.

“Rondom de moerassen zorgen we er voor dat grutto, tureluur en kievit veel meer tot broeden komen in de graslanden. We werken hier met een minder laag waterpeil en gebruiken geen bestrijdingsmiddelen en kunstmest. Met boeren spreken we af om niet te maaien voor 15 juni. Dankzij dit beheer bloeien er veel meer bloemen in de polder waar insecten op afkomen; ideale omstandigheden voor weidevogels om hun voedsel te vinden en hun jongen groot te krijgen. Ook blijven we dit gebied beheren in samenwerking met de boeren, die hun koeien hier kunnen laten grazen in de wei.” Een klein deel van het gebied wordt vochtig hooiland; hierin is de bodem te nat voor koeien om te grazen, maar blijft geschikt voor boeren om het gewas te hooien. Bloemen als grote ratelaar en moeraskartelblad zullen hier bloeien.

Rietorchis tussen de grote ratelaar

Grote ratelaar

Ten slotte komt er ook een deel schraal grasland. Dit type grasland kwam vroeger veel voor op vochtige laagveengronden, maar is door voedselrijke omstandigheden tegenwoordig zeldzaam in Nederland. Hier is de voedselrijke toplaag van de bodem afgegraven, zodat een geschikte bodem overblijft voor zeldzame plantensoorten om te kiemen. Boswachter Juriaan: “We hebben dit eerder gedaan in bijvoorbeeld natuurgebied De Bovenlanden bij Woerdense Verlaat. Het is prachtig om te zien hoe op die manier de natuur (in combinatie met het juiste beheer) in staat is om zich te herstellen; orchideeën bloeien hier massaal”

Het gebied zal - veel meer dan het al is - een verbindingszone worden richting Bodegraven-Noord – Reeuwijkse Plassen. Het maakt de Nieuwkoopse Plassen sterker!

Kijk voor het volledige ontwerp en meer informatie op meijegraslanden

Moeraskartelblad

Moeraskartelblad

En nu?

Een groot deel van de werkzaamheden zijn inmiddels achter de rug. Er is grond afgeplagd ten behoeve van de aanleg van het schraal (voedselarm) grasland. Ook zijn er peilscheidingen aangelegd om water te kunnen vasthouden in het rietmoeras. Komend jaar worden er nog enkele hekken en dammen geplaatst en komt er rietaanplant om de rietontwikkeling op gang te helpen. “Naar verwachting is het gebied medio 2024 volledig ingericht en gaat de natuur zich herstellen. Samen met boeren en vrijwilligers stemmen we het beheer af op de nieuwe natuur. Het wordt prachtig”, aldus Van Leeuwen

Bekijken

De Meijegraslanden zijn niet toegankelijk voor het publiek. Ze zijn echter wel goed te zien vanaf het water als je met een kano er langs vaart of een fluisterboot huurt. Ook komen veel excursies van Natuurmonumenten langs de Meijegraslanden. Vanaf april vaart onze excursieboot bijna dagelijks uit. Kijk hier voor onze activiteitenkalender.

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter