Ga direct naar inhoud
Nieuws

Otter doodgereden in Alphen aan den Rijn

25 maart 2019 | Anne Slump

Op zondag 24 maart is er een dode otter aangetroffen op de Ziendeweg naast de Nieuwkoopse Plassen. Het vrouwtje werd gevonden door Gouwenaar Menno Kuiper die aan het fietsen was op deze weg. Hij zocht direct contact met Natuurmonumenten. Boswachter Martijn van Schie van Natuurmonumenten baalde stevig toen hij het bericht kreeg. “We zijn al een paar jaar met de gemeente Alphen aan den Rijn in overleg om het knelpunt ‘Ziendeweg’ te bespreken. Helaas is het nog niet gelukt om de juiste voorzieningen te treffen. Wethouder Maat heeft inmiddels aangegeven dat hij ook op korte termijn maatregelen wil nemen. Hopelijk is daarmee dit vrouwtje niet volledig zinloos gestorven”.

Otter Ziendeweg

Aarlanderveen

Eind januari werd duidelijk dat de otter ook leeft binnen de gemeentegrens van Alphen aan den Rijn. Otterspeurder Hans Blom vond daar toen spraints (uitwerpselen) van de otter. Dat was niet geheel onverwacht. Blom: “Je gaat niet op je knieën de hele polder door om uitwerpselen te zoeken. We weten hoe de otter zich verplaatst door de polders. Hij leeft in moerasgebieden en verplaatst zich tussen deze gebieden via grote watergangen. Je kijk op de kaart en in het landschap en dan ga je zoeken. En met succes dus”.

Hans Blom met otter

Verder onderzoek

Hans Blom is ook degene die uiteindelijk de otter uit de berm heeft gehaald en meegenomen voor een eerste onderzoek. Het blijkt een niet-zogend vrouwtje te zijn van 68 cm, exclusief staart. Ze was op het eerste gezond en leek goed in haar vacht zitten. Op dit moment ligt de otter in de vriezer bij de boswachters van Natuurmonumenten. Binnenkort gaat ze naar de Wageningen-universiteit voor verder onderzoek. Dan wordt er gekeken naar het DNA om te kijken wat de achtergrond van de gesneuvelde otter is.

Otter Ziendeweg

Verkeersknelpunten

Sinds de otter in 2014 voor het eerst weer in de Nieuwkoopse Plassen is waargenomen, werd ook duidelijk dat er twee belangrijke verkeersknelpunten rond het Nieuwkoopse Plassengebied waren. De Uitweg bij Woerdense Verlaat en de Ziendeweg tussen Nieuwkoop en Zwammerdam. Inmiddels heeft de Provincie Zuid-Holland de hele Uitweg afgerasterd en zijn er passages onder de weg door aangelegd. Tot op heden zijn hier geen slachtoffers gevallen. Bij de Ziendeweg is er nog niets gebeurd. Van Schie: “Niet de hele Ziende hoeft te worden afgerasterd en ondertunneld. Als de gemeente de kruisingen met de grote watergangen otterproof maakt, is dat al fantastisch voor de otter. Op 24 maart is misschien wel 10% van alle otters rond de Nieuwkoopse Plassen doodgereden, de impact van elke dode otter is gigantisch.”

Toekomst van de otter

Van Schie is positief gestemd over de toekomst van de otter in het Groene Hart. “Het dier hoort niet alleen in de Nieuwkoopse Plassen, het hoort echt thuis in het hele veenweidegebied. Jonge dieren zoeken een eigen territorium en gaan reizen. Daarbij kruisen ze vele wegen. Ik vertrouw erop dat overheden hun verantwoordelijkheid nemen. Toen de eerste ottersporen in de gemeente Alphen aan den Rijn gevonden werden, werd er vanuit de gemeenteraad zeer positief gereageerd. Dus ik ben nu ook positief dat er actie ondernomen wordt.”

Anne Slump
Anne Slump