Ga direct naar inhoud
Nieuws

Ruygeborg, een gebied in ontwikkeling

03 oktober 2023 | Juriaan van Leeuwen

Ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen ligt de polder Nieuwkoop. In deze polder wordt een deel ingericht als nieuw natuurgebied. Een combinatie van een moeras, vochtige hooilanden en een weidevogelgebied. In 2011 is de herinrichting van de eerste 50 ha afgerond. Het gebied heeft een natuurlijk waterpeil, dat wisselt per seizoen. In de winter staat het waterpeil hoog en in de zomer laag of soms is het helemaal droog. Het zorgt voor jonge vitale rietlanden, die er elk seizoen anders uitzien. De foto hieronder is van het al bestaande moeras van Ruygeborg I.

Ruygeborg I

In elk gebied van Natuurmonumenten wordt om de 6 jaar een kwaliteitstoets gehouden om te kijken of het gebied zich goed ontwikkelt, waarbij gekeken wordt hoe het met de flora en fauna gaat. Er zal nog veel veranderen omdat Ruygeborg nog lang niet af is. Het gebied wordt vergroot van 50 tot 150 hectaren in de komende jaren.

De laatste jaren neemt het aantal moeras- en watervogels behoorlijk toe, wat niet zo vreemd is omdat het grootste deel van het huidige gebied moeras is. De flora van het gebied is niet erg spectaculair. Het gebied was door het gebruik in het verleden erg soortenarm geworden. De gebieden, die nu in handen van Natuurmonumenten zijn, worden niet meer bemest.

De kaart van Ruygeborg I

Op de kaart vind je het hele gebied. Rechtsboven op de kaart zie je het water van de Groene Jonker.

Het huidige gebied is goed bereikbaar voor bezoekers via het Jos Gemmekepad, maar recreatief staat Ruygeborg een beetje in de wacht tot Ruygeborg II aangelegd is. Vanaf dat moment wordt het aantrekkelijker om te wandelen door de polder. Er komt én een verhard pad, en uitkijkpunten en een doorsteek naar de Groene Jonker voor een langere wandeling.

Jos Gemmekerpad

Het pad door het eerste deel van Ruygeborg

Bij de kwaliteitstoets zijn we, werknemers van Natuurmonumenten en Jan Hordijk als vertegenwoordiger van de ledencommissie, in het te ontwikkelen gebied  gaan kijken. De conclusie is dat het met het reeds aangelegde moerasgedeelte van Ruygeborg naar verwachting goed gaat, we zien een stijging in de aantal broedvogels die passend zijn bij het moeras (snor, rietzanger). Tegelijkertijd zien we dat het met de beoogde weidevogels nog niet goed gaat. Hoewel het beheer op orde is, wacht dit deel van Ruygeborg nog op de fysieke inrichting die binnen enkele jaren gaat plaatsvinden.

Ruygenborg

Bestuderen van het groot blaasjeskruid, een vleesetende overblijvende waterplant

Juriaan
Juriaan van Leeuwen

Boswachter