Ga direct naar inhoud
Nieuws

Hoge natuurwaarde in het oude bos en de weilanden van landgoed Nijenburg

16 juli 2020 | Jowien van der Vegte

De bossen van landgoed Nijenburg, het Heilooërbos en het Overbos, zijn niet alleen een heerlijke plek om je hond uit te laten of om door te fietsen op weg naar Alkmaar. Natuurmonumenten is er trots op dat deze bossen zo’n hoge natuurwaarde hebben.

De Kattenberg op landgoed Nijenburg in Heiloo

Vrijwel het gehele bos is loofbos, met veel verschillende soorten bomen en struiken, en van verschillende leeftijden. Er zijn ook veel oude bomen bij en juist die hebben extra natuurwaarde. Eikels en beukennootjes genoeg in de herfst! Maar er is meer. Ze leveren veel blad, wat voedsel en verstopplek vormt voor kleine beestjes. Blad werkt ook als compost voor planten van de bosgrond. De holtes in stammen zijn plekken voor vogels en vleermuizen. En dood hout, zoals takken die afvallen of een stam die op de grond ligt, is een fantastische plek voor paddenstoelen en allerlei kevertjes en larven van insecten.

Boswachter ecologie Hans Wondergem vertelt: “In het bos en de weilanden van landgoed Nijenburg zijn dit voorjaar de broedende vogels geteld. We doen dat om de ontwikkelingen te volgen. Dit jaar was ik blij verrast door de aantallen appelvink, grote bonte specht, boomkruiper en boomklever. Dit zijn echt vogels van oude bossen met veel diversiteit. Wat een rijkdom hebben we hier, super!”

Boomklever op weg naar z’n holletje

Laarzen aan

In de weilanden aan de oostkant (Kooimeer, blauwe route, laarzen aanbevolen!) en de westkant (Baafjespolder, rode route) was het dit broedseizoen ook genieten van vogels. In de Kooimeerpolder broedden de slobeend, kuifeend, kievit, grutto, tureluur en graspieper. In de Baafjespolder werden naast tureluur, kievit en grutto ook veel rietvogels zoals een roerdomp, bruine kiekendief, waterral, rietzanger en grote karekiet geteld. Deze moerasvogels houden van de stukjes rietland langs weilanden in het open gebied.

De gele route neemt je mee door het bos. Hier heb je genoeg aan wandelschoenen. Sta af en toe even stil om te luisteren naar de vogels en te genieten van de rijkdom aan bomen!

Jowien van der Vegte
Jowien van der Vegte

Boswachter